Dopravní společnost KORID LK, spol. s r. o. informuje …

autor: | 4. října 2019 | Informace, Občan a podnikatel

Z důvodu rekonstrukce silnice III/26834 Brniště (Velký Grunov) – Zákupy v místní části Kamenice bude již od zítřka, pátku 4.10.2019, přerušena linková autobusová doprava po této komunikaci. Níže uvádím stručný přehled opatření:
• Autobusy linek 262 Česká Lípa – Zákupy – Brniště – Mimoň a 439 Ralsko, Ploužnice – Mimoň – Brniště – Nová Zákupy budou vedeny po objízdné trase přes Velenice.
• Do místní části Kamenice bude ráno zajíždět pouze zvláštní spoj, určený primárně pro dopravu dětí do školy v Zákupech (popř. v Brništi, kde bude zastavovat pouze pro výstup) s odjezdem v 7:24 z Kamenice a příjezdem v 7:40 do Zákup. Spoj bude veden na lince 439 a zajišťován malým autobusem dopravce Compag CZ. Protože tento autobus běžně zajišťuje v tomto čase dopravu po lince 269 z místní části Brenná do Zákup, po dobu uzavírky v Kamenici dojde k jeho opoždění – čas odjezdu z Brenné se posune na plánovaných 7:47 a příjezd do Zákup na 7:55 (v praxi nelze vyloučit možná zpoždění).
• Odpoledne odjede spoj ze Zákup do Kamenice ve 13:50, příjezd v 14:09.
• Spoje na lince 262 z České Lípy do Brniště, které pravidelně jezdí polookružní trasou v jednom směru přes Velenice, ve druhém přes Kamenici, budou nyní ukončeny ve Velkém Grunově na křižovatce u hřbitova. Večerní spoj s odjezdem v 18:40 ze Zákup bude ukončen v Brništi.

V příloze posílám výlukové jízdní řády a prosím o jejich zveřejnění, zejména pro děti dojíždějící z Kamenice do Zákup (popř. Brniště).

Pozn. plánovaný termín zahájení byl od pondělka 7.10., avšak s ohledem na aktuální stav prací a obtížnou průjezdnost pro autobusy bylo nutné termín zahájení těchto opatření urychlit již od 4.10.2019. Plánovaný termín ukončení je zatím ke dni 14.10.2019 (v závislosti na postupu prací se může rovněž změnit).

2019-10-04_VJR_262

2019-10-04_VJR_269

2019-10-04_VJR_439