Jak podnikatelé v Mimoni likvidují svůj odpad?

autor: | 19. února 2016 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Od 1.3.2016 budou probíhat kontroly smluv fyzických osob oprávněných k podnikání nebo právnických osob na odvoz a likvidaci odpadu vznikajícího z jejich činnosti v na území města Mimoň.
Kontroly budou probíhat na základě § 80 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, kdy se u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání bude kontrolovat, zda a jakým způsobem mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem, a zda nevyužívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí.
Smlouvy, zajišťující využití nebo odstranění odpadu, můžete předkládat k nahlédnutí i před 1.3.2016 u referentky životního prostředí J. Vítkové na Odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Městského úřadu Mimoň.