Inženýrskogeologický průzkum na Hřbitově v Mimoni

autor: | 19. června 2014 | Městské reality

V uplynulých dnech probíhal průzkum hřbitova v Mimoni, který byl zaměřen na vyhledání případných volných prostor (starých podzemních hrobek). Průzkum byl rozdělen do dvou částí: 1) geofyzikálním měření, 2) vrtné práce a byl proveden ve vybraných částech hřbitova.

Předběžné výsledky ukázaly podzemní hrobku a jednu hrobku, která byla již v minulosti zasypána. O konečném výsledku budeme informovat, po obdržení celkové zprávy.

V minulém roce došlo k propadu jedné staré hrobky a na několika místech došlo ke znatelnému poklesu terénu. V návaznosti na tyto události byl proveden průzkum, aby se předešlo případným haváriím.

odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP