Informace – projekt Oprava a revize dýchací techniky a jejího příslušenství

autor: | 18. listopadu 2016 | Informace, Město a úřad

Vážení občané,
Informujeme Vás, že projekt „Oprava a revize dýchací techniky a jejího příslušenství“ jsme zrealizovali za přispění dotace od Libereckého kraje z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje. Mohla nám být přiznána dotace až do výše 60% z celkových nákladů na projekt. Dotace byla přiznána ve výši 40947,60 Kč z celkových skutečných nákladů na projekt ve výši 70801,00 Kč.

Eva Kolaříková
Vedoucí správního odboru