Celorepubliková opatření

autor: | 19. března 2020

Aktuální informace naleznete na stránkách Vlády ČR, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví.

Nakládání s odpady – koronavirus

Další stanovisko SZÚ

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
Stanoviska Státního zdravotního ústavu

Doporučení MŽP:
Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Stanovisko NRC k ochraně pracovníků nakládajícími s infekčními odpady

Základní informace

Jak si správně mýt ruce

Respirační etiketa – zakrývejte si ústa