Informace k probíhajícím opravám uměleckých plastik umístěných na Poštovním mostě.

autor: | 16. června 2014 | Město a úřad

Sochy Sv. Jana Nepomucký  a plastika Ježíše Krista na kříži budou vráceny na své místo na Poštovním mostě v září tohoto roku. Obě plastiky byly z mostu sejmuty  v rámci stavby Humanizace průtahu komunikace II/268 v loňském roce proto, aby bylo mohlo být provedeno nové pískovcové zábradlí. Po sejmutí  byla socha sv. Jana Nepomuckého uložena v areálu fary u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni, kde byla také restaurována. K restaurování došlo i v případě plastiky Ježíše Krista  na kříži. (Foto)