Hnědé popelnice na bioodpad

autor: | 21. srpna 2020 | Doporučené, Informace

V Mimoni přibydou nové nádoby na bioodpad. Nádoby budou přistaveny do sídlištní zástavby.
Nádoby bude svážet Compag a obsah bude končit v kompostárně.
V případě, že obsah nádoby bude znečištěn např. komunálním odpadem, nebude možné ho odvézt do kompostárny, tak skončí na klasické skládce. Dbejte proto na správné třídění.

Patří sem:
Zejména rostlinné zbytky, zbytky ovoce a zeleniny, květiny, kávový odpad, zbytky pečiva.

Nevhazujte:
Fritovací olej, pleny, zbytky masa, kosti, kůže, uhynulá zvířata, trus zvířat. A samozřejmě sem nepatří sklo, plasty, kovy a komunální odpad.

Termín svozu: září a říjen, Svoz probíhá 1x 14 dní, vždy ve čtvrtek v sudé týdny. V zimním období budou nádoby staženy.

Stanoviště:
Sídliště U Nemocnice 2ks – u nádob na tříděný odpad před garážemi
Sídliště Letná 4ks – 2ks u nádob na tříděný odpad u kurtů, 2ks u nádob na tříděný odpad u vjezdu do sídliště (u domečku)
Sídliště pod Ralskem horní 2ks – vedle č.p. 954 (vedle kontejneru na textil)
Sídliště pod Ralskem dolní 1ks – u věžáků vedle nádob na tříděný odpad
Okružní ul. –1 ks proti Válcovně u nádob na tříděný odpad
Vranovská ul. – bytovky proti koupališti 1ks

Vzhledem k chystanému novému zákonu o odpadech se město snaží najít cesty, jak odklonit maximum odpadů ze skládky. Z nového zákona totiž vyplývá, že se výrazně zdraží poplatek za skládkování. A aby město nemuselo navyšovat cenu odpadů pro občany, hledá nové možnosti.
V případě, že se třídění bioodpadu osvědčí, budou nádoby opět přistaveny na jaře a sběrná síť by mohla být i rozšířena.