Hejtman Libereckého kraje Martin Půta strávil ve středu 23. září 2015 celý den v Mimoni a okolí

autor: | 25. září 2015 | Město a úřad, Občan a podnikatel

 DSC_2493a

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta strávil ve středu 23. září 2015 celý den v Mimoni a okolí v rámci pravidelného setkávání se zastupiteli měst a obcí a občany Libereckého kraje. Šlo již o jeho druhou návštěvu Mimoně v tomto funkčním období. Po ranní prohlídce zrekonstruované tělocvičny na gymnáziu a následném přivítání starostou města Františkem Kaiserem proběhlo zapsání do pamětní knihy na městském úřadě. Následovalo jednání o dopravní situaci v Mimoni za účasti krajského radního pro dopravu Vladimíra Mastníka,  ředitele Krajské správy silnic LK Jana Růžičky, ing. Jana Čápa, vedoucího odboru dopravy LK, ing. Jiřího Lávice a ing. Jana Rambouska z projektového ateliéru City Plan Praha a zástupce firmy VALBEK v zasedací místnosti městského úřadu. Jednání bylo  podnětné a konstruktivní. Pan hejtman přišel s návrhem přeřadit silnici č. 268/II do kategorie I.třídy s následnou možností obchvatu města a zlepšení podmínek pro rozvoj regionu v Podralsku a přislíbil vést v tomto směru jednání s cílem vyjasnit tuto možnost do konce r. 2015.

O problematice kvalifikovaných pracovních sil, výrobě a odbytu a záměru o výrazné rozšiřování firmy hovořil hejtman ve slévárně BENEŠ a LÁT a.s. s generálním ředitelem Lumírem Al-Dabagh. Po pracovním obědě se starosty okolních obcí si prohlédl dvě firmy navazující na tradici mimoňského chovu koní – zemědělskou farmu Pavlin dvůr a mimoňský hřebčín, kde využil nabídky svezení se na koni. Poté se starosta i hejtman vrátili na úřad na setkání se zastupiteli města, kde byla opět projednávána problematika dopravy ve městě a hejtman zodpověděl zastupitelům dotazy ohledně variant možných řešení. Rovněž hovořil o návrhu zastupitele Petra Krále uzavřít Malou ulici pro nákladní dopravu zákazem nad 12 tun pro tranzit dodatkovou tabulkou. Zde upozornil na možný dopad takového rozhodnutí zastupitelstva města, které může vyústit v obousměrné zprovoznění Mírové ulice. Závěrečné veřejné setkání s občany se konalo v podvečer v Domě kultury Ralsko, kde občané využili možnosti diskutovat o průběhu prací na náměstí 1.máje, zodpovídal dotazy v oblasti dopravy, zdravotnictví a školství. Sám projevil zájem o řešení problematiky zápachu ve městě.

 DSC_2507aDSC_2604aDSC_2572aDSC_2610a

DSC_2551a