GRATULACE K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

autor: | 9. února 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Vážení spoluobčané,

dlouholetou tradicí bylo pro občany s trvalým pobytem na území města Mimoň blahopřání seniorům.

Správní odbor MěÚ Mimoň zasílal občanům s trvalým pobytem na území města Mimoň, blahopřání, u občanů ve věku 70 let a více let, pak byla uskutečňována osobní návštěva Komisí pro občanské záležitosti.

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, však již písemné ani osobní gratulace není možné provádět bez předchozího souhlasu jubilanta.

Vedení města má však velký zájem pokračovat v této dlouholeté tradici blahopřát občanům města, kteří dosáhli významného životního jubilea jako výrazu úcty k nim a má zájem se s těmito občany setkávat.

V případě blahopřání seniorům je nutný aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných. Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní příslušníci zájem o setkání se zástupci Komise pro občanské záležitosti či vedení města při příležitosti jejich jubilea, stačí pouze, aby vyplnili příslušný tiskopis.

Obracíme se na všechny seniory, kteří dovrší v roce 2015 75, 80 a více let s prosbou, pokud mají zájem o zaslání blahopřání, aby vyplnili formulář a svým podpisem potvrdili souhlas se zpracováním osobních údajů. U seniorů, kteří v roce 2015 dovrší věk 75, 80 let a více, je navíc možná po jejich předchozím souhlasu i osobní návštěva Komisí pro občanské záležitosti. Souhlas s využitím údajů dává jubilant jen jednou a platí pro všechna další životní jubilea. 

Formulář je k dispozici na

– správním odboru Městského úřadu Mimoň, matrika – č.dv. 105

– ke stažení na zde.

Město Mimoň vyjadřuje politování nad tím, že k projevení úcty občanům, musí volit tuto cestu a zároveň se těší na všechny občany, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání při příležitosti jejich jubilea.

Formulář se souhlasem je možné na matriku MěÚ Mimoň doručit následujícími způsoby:

– osobně, případně za pomoci příbuzných, doručí na Městský úřad Mimoň, správní odbor – matrika nebo zašlou na adresu: Městský úřad Mimoň, správní odbor – matrika, Mírová 120, 471 24 Mimoň. Všechno další zajistí již kompetentní pracovnice městského úřadu.

Na základě souhlasu pak bude jubilantům dosahujícím 75, 80 a více let zaslána písemná gratulace, v případě zájmu uskutečněna navíc i osobní návštěva Komisí pro občanské záležitosti s gratulací.

V případě potřeby dalších informací neváhejte kontaktovat Městský úřad Mimoň – správní odbor – matrika, č.dv. 105 Mgr. Vendulu Böhmovou, telefonní číslo:  487 80 50 56 nebo na email: bohmova@mestomimon.cz.

květina - růže