Grantový fond města Mimoň

autor: | 17. dubna 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, schválilo Zastupitelstvo města Mimoň nový princip poskytování dotací.
Zastupitelstvo města Mimoň schválilo dne 19. 03. 2015 usnesením č. Z15/32 založení Grantového fondu města Mimoň, statut Grantového fondu města Mimoň a nová pravidla pro poskytování dotací z Grantového fondu města Mimoň.
Více informací naleznete zde.