Finanční úřad pro Liberecký kraj informuje …

autor: | 21. dubna 2020 | Informace

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 4 .2020 a rozhodnutí GFŘ dochází ke změně omezení v provozu finančních úřadů a jejich územních pracovišť.

Podatelny územních pracovišť budou od pondělí 20.4.2020 otevřeny pro veřejnost vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, tzn., že toto opatření platí i pro Územní pracoviště v České Lípě. Pro veřejnost bude otevřen tzv. „front office“, tedy prostor podatelny. Komunikace s veřejností bude probíhat prostřednictvím podatelny, dál do úřadu veřejnost vpuštěna nebude. Daňové veřejnosti bude v prostoru podatelny k dispozici sběrný box na jejich podání.

ÚzP v režimu 2+2 zůstávají v režimu tak, jako doposud (pro ně změněná provozní doba podatelen neplatí), tzn., že Územní pracoviště v Novém Boru bude i nadále uzavřeno.

Daňové pokladny zůstávají uzavřené s výjimkou daňové pokladny na ÚzP v Liberci.