FINANČNÍ SPRÁVA ČR INFORMUJE – rozšíření úředních hodin

autor: | 7. března 2016 | Informace, Občan a podnikatel

Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České Lípě v rámci zajištění bezproblémového podávání daňových přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2015 rozšiřuje úřední hodiny v budově Územního pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, 470 01 Česká Lípa, následovně:

v termínu od 21.03.2016 do 01.04.2016
ve všech pracovních dnech vždy do 18.00 hod.

zároveň je v tyto dny otevřena daňová pokladna v rozmezí hodin
8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a jsou aktuálně doplňovány. Daňové přiznání lze též podat přes aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách www.financnisprava.cz v záložce Daňové tiskopisy.