E-aukce elektřiny a plynu pro domácnosti

autor: | 9. září 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Opakovaná e-aukce elektřiny a plynu pro domácnosti
 
Dva roky brzy uplynou od doby, kdy někteří z našich občanů využili bezplatné nabídky účasti v elektronické aukci, kterou naše město iniciovalo a zprostředkovávalo.
V tomto okamžiku již můžeme říci, že se nepotvrdily obavy některých občanů z dalšího osudu jimi, s vítěznou společností, uzavřených smluv na odběr plynu a elektřiny. Opakovaná e-aukce realizovaná společností Marandis s.r.o. již proběhla a na jejím základě nyní občané před ukončením platnosti uzavřených smluv budou individuálně kontaktováni s nabídkou na uzavřené, nové smlouvy, a to za ještě výhodnějších podmínek. Vítězem e-aukce se stala opět společnost Yello energy, která tentokrát nabídla ceny elektřiny ještě o cca 10 % nižší, než jak tomu bylo před dvěma lety, v případě dodávek plynu pak nižší o cca 12%. Občané tak mohou ukončit uzavřený smluvní vztah jeho řádným uplynutím, nebo uzavřít se staronovým vítězem smlouvy nové – ještě výhodnější. Žádné administrativní kroky podnikat nemusí, stačí jen, aby vyčkali výzvy zástupců společnosti Marandis, která veškerou administrativní činnost opět zajistí.
Věřím, že uvedené informace jsou pro některé z občanů netrpělivě očekávanou dobrou zprávou. Pro ty z Vás, kteří před dvěma lety nabídku nevyužili, ale chtěli by tak učinit nyní, máme tuto informaci: společnost Maradis s.r.o. je připravena Vám za stejných podmínek nabídnout individuální bezplatnou účast na některé z dalších společností organizovaných e – aukcí pro domácnost. Stačí se jen rozhodnout.
 
Kontakt: obchod@marandis.cz, tel.: +420 739 733 941
 
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu