Dotační programy: Školství a mládež – Program volnočasových aktivit

autor: | 2. března 2017 | Informace, Občan a podnikatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 28. února 2017 schválilo podmínky a vyhlášení dotačního programu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory č. 4 a) Školství a mládež a to v programu 4.1 Program volnočasových aktivit.

Příjemci dotace mohou být právnické osoby (nestátní neziskové organizace, obce, příspěvkové organizace obcí aj.) a podnikající fyzické osoby (osoby samostatně výdělečně činné) vyjma sportovních organizací (TJ, SOKOL apod. – určující je specifikace organizace ve veřejném rejstříku) a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbory dobrovolných hasičů se sídlem na území Libereckého kraje.

Pro případné zájemce je alokováno 2.270.000 Kč, dotace budou poskytovány v rozmezí 20.000 až 50.000 Kč a to na projekty s termínem realizace 1. 1. 2017 – 31. 12. 2016.

Více informací o podmínkách vyhlášení programu najdete na stránkách Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/41-Program-volnocasovych-aktivit-r388819.htm.
V případě dotazů nás kontaktujte na níže uvedeném telefonu nebo emailu.
Žádosti o dotaci bude možné předkládat od 3. 4. 2017 do 21. 4. 2017.

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 636 * fax: +420 485 226 299
e-mail: martina.meierova@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz