Liberecký kraj vyhlásil program č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu LK

autor: | 1. března 2019 | Informace, Občan a podnikatel

Vážení občané,

zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26.02.2019

Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj,
s předpokládaným objemem nespecifik. rezerv určených k rozdělení ve výši 1.798.000 Kč.
Účelem programu je podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních
spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.
Oprávnění žadatelé jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které zároveň splňují podmínku nositele značky místní produkce (Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj, Krkonoše – originální produkt) nebo jsou držiteli ocenění (Výrobek roku Libereckého kraje, Regionální potravina Libereckého kraje, Nositel tradice lidových řemesel, Mistr tradiční rukodělné výroby), a které mají sídlo nebo provozovnu na území Libereckého kraje. Žadatelé mohou zasílat žádosti o poskytnutí dotace od 29.3.2019 do 17.4.2019. Účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na akce realizované v období od 1.7.2019 do 30.6.2020.
Kontaktní osobou LK pro vyřizování této dotace je Ing. Eva Benešová, tel: 485 226 678, eva.benesova@kraj-lbc.cz