DOTACE MPSV NA PODPORU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH

autor: | 1. září 2015 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Bez ohledu na proběhlou a tolik medializovanou ,,sociální reformu“, zůstaly obce nadále jedním z orgánů pomoci občanům v hmotné nouzi. Výplata sociálních dávek potřebným sice přešla od 1.1.2012 na Úřady práce ČR, stát však uložil obecním úřadům povinnost vykonávat sociální práci pro  občany, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci. Naše oddělení rodiny a sociálních záležitostí tak jako pověřený obecní úřad vykonává tuto práci (od roku 2012 finančně převážně krytou rozpočtem obce) nejen pro občany Mimoně, ale i pro občany okolních obcí v rámci výkonu úřadu II.stupně.

Teprve na sklonku roku 2014 byl takovýto systém financování státem přehodnocen a v červnu 2015 bylo vyhlášeno řízení na poskytnutí dotace na tuto činnost obcí ze státního rozpočtu. Cílem bylo částečně kompenzovat náklady spojené se sociální prací, konkrétně bylo možné dotaci získat na úhradu nákladů spojených se zajištěním povinností uvedených v § 93 písm. a, b), c) zákona o sociálních službách a dále na zajištění povinností uvedených v § 63 a § 64 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Stát tím dal jasně najevo, že hodlá finančně podpořit výkon tolik potřebné sociální práce na obcích.

V červnu jsme proto i my podali žádost o dotaci na výkon sociální práce a v srpnu jsme již obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2015. Našemu městu jím tak byla přiznána, na základě posouzení rozsahu činnosti v minulém období, dotace v celkové maximální částce 330.000,- Kč. S ohledem na výši poskytnuté účelové dotace jsme přesvědčeni, že stát jasně vnímá potřebu podpory výkonu sociální práce na obcích.

Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

Bc. K. Kapičková, vedoucí oddělení rodiny a sociálních záležitostí