Cena města Mimoně

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Název životní situace

Návrh na udělení Ceny města Mimoně

Základní informace

Cena města Mimoně je především morálním oceněním udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla, mající vztah k městu Mimoň, a za přínos k rozvoji města Mimoně ve všech oblastech života.

Cena města Mimoně je udělována zpravidla jednotlivcům, právnickým osobám či kolektivům ve městě Mimoň působícím, občanům, kteří se v Mimoni narodili, či část svého života žili, případně i dalším občanům, kteří se výrazným způsobem zasloužili o rozvoj a popularizaci města Mimoň v České republice a zahraničí.

Cena města představuje:

  • grafický list
  • cena nazvaná „Erb města Mimoně“
  • zápis do kroniky města Mimoně

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Státní orgány, právnické a fyzické osoby.

Zahájení

Podání písemného návrhu na udělení ceny města.

Podání musí obsahovat:

  • jméno a adresu navrhovaného kandidáta
  • zdůvodnění předkládaného návrhu včetně zhodnocení přínosů v oceňovaných oblastech
  • jméno, adresu a podpis navrhovatele.

Na kterém úřadu

Městský úřad Mimoň

Kde, s kým a kdy

Podatelna MěÚ, Mírová 120, 471 24 Mimoň v úřední hodiny.

Formuláře

Návrh na udělení ceny města pro daný rok.

Poplatky

Není zpoplatněno.

Lhůty a termíny

Rada města Mimoně vyzve k podání návrhů na udělení Ceny města Mimoně prostřednictvím zpravodaje města, webových stránek města a místního Infokanálu a stanoví termín podávání návrhů.

Rada města předloží zastupitelstvu města návrh na nositele ceny města pro daný rok ve formě usnesení rady města, nejpozději do 31. března roku následujícího za rokem, za který má být cena města udělena.

Právní předpis Statut Ceny města Mimoně.

Další účastníci

Cenu města Mimoně uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. Cenu města předává starosta, místostarosta nebo pověřený člen rady města při oficiálních slavnostech města nebo při jiné významné události nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byl návrh na udělení ceny města schválen. Udělení ceny je spojeno se slavnostním ceremoniálem.

Další činnosti

Nejsou požadovány žádné další činnosti.

Za správnost odpovídá – obecně

Odbor kultury MěÚ Mimoň

Zpět na stránku „Potřebuji si vyřídit“

Komentáře jsou zakázány.