Anketa města Mimoň – Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS)

autor: | 15. srpna 2018 | Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel

Vážený občané,
žádáme Vás, abyste se zúčastnili naší ankety buď formou vyplnění dotazníku v listinné či elektronické podobě nebo anketním průzkumem, který je přímo umístěný v pravé části našich webových stránek.

Anketa města Mimoň – dotazník

Vyplněné dotazníky můžete odevzdat do schránky na příspěvky do zpravodaje, která se nachází u vstupu do budovy Městského úřadu, Mírová 120, Mimoň nebo zaslat elektronicky na email podatelna@mestomimon.cz, a to do konce září 2018.

Výsledek bude předložen při kontrole udržitelnosti dotace na kamerový systém a bude sloužit jako podklad pro realizaci další etapy rozšíření MKDS.

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníkové ankety.

Vypracovala: Bc. Pavla Krejčíková
referent odboru správy majetku