Výstava: Vladimír Suchánek – Grafika

Začíná: 17. 5. 2016 9:00
Končí: 12. 6. 2016 16:00
Typ události: Výstava

Vladimír Suchánek se narodil 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1952–54) u profesorů C. Boudy, K. Lidického a M. Salcmana  a na Akademii výtvarných umění v Praze v grafické speciálce profesora Vladimíra Silovského (1954–60).  Je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris.

Člen Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, jehož je od roku 1995 předsedou. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem ve Vídni.

V roce 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání – medaile Za zásluhy v oblasti umění.

Vladimír Suchánek je příslušníkem generace, která sehrála důležitou pozitivní roli ve vývoji českého umění v druhé polovině dvacátého století. Suchánkovy grafické listy prozrazují, vedle bohaté imaginace a osobité poezie, mistrovské ovládání barevné litografie, která je jeho nejužívanější grafickou technikou. Zde dosáhl mezinárodního uznání – za svou tvorbu získal celkem 29 významných cen.

Do roku 2016 uspořádal 162 samostatných výstav v České republice i v zahraničí – v Holandsku, Belgii, Německu, USA, Japonsku, Švédsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku.

Zúčastnil se téměř 300 výstav, mimo jiné mezinárodních bienále grafiky – Lublaň, Krakov, Paříž, Terst, Grenchen, Buenos Aires, Miami, Toronto a dalších. Od sedmdesátých let minulého století byly jeho barevné litografie vystavovány v evropských galeriích, které prezentují moderní českou grafiku. V oblasti grafického exlibris patří Vladimír Suchánek k nejvýznamnějším současným tvůrcům, pro sběratele z celého světa vytvořil téměř 400 exlibris. V České republice je znám i knižními ilustracemi a návrhy poštovních známek. Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Albertina Wien, Rockford Art Museum a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek u nás i v zahraničí.

plakat_konecny