Výstava: „Současná česká mozaika“

Začíná: 27. 1. 2018 15:00
Končí: 11. 3. 2018 17:00
Typ události: Výstava

První výstava české současné mozaiky vznikla, aby ukázala krásu, barevnost, světelnost a možnosti mozaiky, významné součásti vizuální kultury a životního prostředí, které obýváme. Umožňuje divákům získat náhled na mozaiku, nikoliv jako na relikt komunismu (socialismu), naopak vyslyšet její řeč, která má mnoho hlasů a může být prezentována a vnímána všemi smysly.

Výstava tří desítek umělců obsahuje mozaiky a reprodukce uměleckých děl ve veřejném prostoru, která nebylo možné vystavit v galerii, vhledem k jejich velikosti nebo umístění v architektuře.

Jedním z cílů je vystavit, kriticky a střízlivě nazírat a zpracovávat mozaiky krystalizující od 80. let 20. století, tedy v problematické éře socialistického zřízení. V té době vznikala mozaika na půdě legislativně opatřené – zajištující podílové investice do umění, o to krkolomněji se v současnosti k tomuto odkazu a dědictví hledá cesta.

V kontrastu s tím je situace po roce 1989, kdy zanikl dotační systém pro podporu veřejného výtvarného umění a s ním také monumentální státní zakázky.  Mozaika dnes hledá obtížněji své uplatnění. Po zániku Mozaiky při ÚUŘ neexistoval systematický přístup pro tvorbu a restaurování mozaik.

Na základě setkání lidí, kterým osud mozaik nebyl lhostejný, vznikla platforma Art a Craft MOZAIKA, která sedmým rokem usiluje o docenění muzívního umění a porozumění specifické technice. Členové spolku jsou autory této výstavy, kterou opět vyjadřují naději, že se do budoucna najde chuť, vůle a snad i systémové nástroje k zachování a vzniku nových děl této specifické součásti národní kultury.

Magdalena Kracík Štorkánová