Veřejná beseda: Povodně – lepší je být připravený, než zaskočený

Začíná: 21. 9. 2016 16:00
Končí: 21. 9. 2016 17:00
Typ události: Beseda, Ostatní

Společnost Člověk v tísni v současné době oslovuje obce a města libereckého kraje, které se nachází v místech ohrožených povodní. Jako humanitární organizace, která pomáhala při povodních v ČR i zahraničí si uvědomuje důležitost prevence a vědomostí, které mohou pomoci snížit škody během povodní. Tyto znalosti využili při tvorbě brožury „ŽIJEME V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ“, která komplexně zpracovává téma povodní a na jejímž vzniku se podílela řada odborníků. Ke vzniklé brožuře realizují besedy s občany v dotčených obcích. Besedy v Městském muzeu se zúčastní i zástupci města Mimoň, kteří mají případné řízení a řešení povodní na starosti.