Schola Gregoriana Pragensis – koncert Maiestas Dei

Začíná: 14. 11. 2015 16:00
Končí: 14. 11. 2015 17:30
Typ události: Koncert

Umělecký vedoucí David Eben. Středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudencz. Těžištěm programu je tvorba skladatele, o němž bychom s určitou nadsázkou mohli říci: “jeho nohy jsou ještě ve středověku, ale hlava již v renesanci”. Tento vynikající autor polského původu působil v prvé polovině 15. století na dvoře Fridricha III. a pobýval pravděpodobně také v Čechách (snad v prostředí Karlovy university), neboť právě v českých pramenech je dochována většina jeho díla. Na koncertě zazní interpretačně náročné, avšak posluchačsky velmi atraktivní vícehlasé písně a středověká moteta, kde každý z hlasů má vlastní odlišný text.

 

Vstupné 130 Kč. Předprodej v Městské knihovně a v Městském muzeu.

 

Koncert kostel Schola