Přednáška: Vojenská opevnění na Českolipsku

Začíná: 14. 4. 2016 16:00
Končí: 14. 4. 2016 17:30
Typ události: Kulturní akce, Ostatní

Vojenská opevnění jsou známá asi tak dlouho jako války samé. Stavěli je již staří Římané, stavěly se i ve  středověku a vlastně se staví dodnes, třeba  v podobě zákopů. Na Českolipsku jsme dnes schopni  datovat nejstarší opevnění do husitských válek, ale jinak určení jejich stáří je velmi obtížné bez archeologického průzkumu.

Vrcholným obdobím výstavby vojenských pevností a opevnění byla 2. polovina 18. století, kdy se na inspekci v našem kraji několikrát ukázal i císař Josef II.

Pevnosti z válek proti Prusům v 18. století dosahují někdy úctyhodných rozměrů,  a je zarážející, že i když je máme takřka denně na  očích, že o nich nevíme. Hledat pevnosti a opevnění v krajině můžeme podle starých map, kde jsou někdy zakresleny, občas to je i dílo náhody a  pak také můžeme dosud jinak popisované lokality přeidentifikovat jako vojenské pevnosti.

Je si také třeba uvědomit, že na našem území stavěla opevnění naše vojska, ale také nepřátelská, i to bude v programu přednášky Petra Randuse, která bude doplněná promítáním mapek, plánů a fotek jednotlivých opevnění.

 

Přednáška Randus