Přednáška: „Jak sestavit rodokmen“

Začíná: 10. 11. 2016 16:00
Končí: 10. 11. 2016 17:00
Typ události: Beseda

 

Přednáška pro všechny, kteří by rádi poznali své předky a zjistili historii svého rodu. Marcela Freimuthová vás seznámí s tím, jak se začíná a postupuje při tvorbě rodokmenu, jaké doklady a prameny potřebujeme, co nabízejí archivy, případně internetová fóra a další elektronické zdroje (naskenované noviny apod.)

Marcela Freimuthová vystudovala střední knihovnickou školu a dále Ústav informačních studií a knihovnictví na FF UK. Pracuje v Krajské vědecké knihovně v Liberci a genealogie je její koníček.

Přednáška se koná v Městském muzeu v Mimoni.