Eduard Milka: Neopakovatelné chvíle v místech důvěrně známých

Začíná: 7. 9. 2019 15:00
Končí: 6. 10. 2019 17:00
Typ události: Výstava

V galerii Městského muzea v Mimoni představí Eduard Milka na výstavě pod názvem „Neopakovatelné chvíle v místech důvěrně známých“ výběr tvorby za poslední desetiletí zahrnující obrazy, grafické listy a soubor kolorovaných kreseb a akvarelů, z nichž je část inspirovaná Mimoní a jejím okolím.

Na počátku tvorby Eduarda Milky, od níž se vše vyvíjí je kresba. Ta je základem pro grafické listy, které jsou patrně díky výstavám spolku Hollar nejznámější částí z autorovy obsáhlé tvorby. Náročná technika leptu a akvatinty umožňuje Eduardu Milkovi přetavit čáry v plochy a valéry, jež jsou následně přítomné v dynamičtější podobě v jeho akvarelech. Hloubku grafických listů a lehkost akvarelu doplňuje samostatná kapitola autorova díla, jíž je malba. V té vrcholí práce s barvou a v krajině přibývá nový prvek, lidský jedinec. Zobrazeny však nejsou konkrétní osoby, jsou to spíš zástupci, jejichž prostřednictvím autor naznačuje pomyslný děj. Na první pohled banální situace, v nichž se aktéři nacházejí, však v sobě nesou určitou osudovost každodennosti, jež o to více vypovídá o existenci jako takové.

Grafika, akvarel i malba představují rozličné možnosti estetického výrazu, vždy jde však o vyjádření autorova niterného vztahu k životu, který nás obklopuje, k světu, v němž žijeme. Právě toto nazírání světa je přítomné v motivech krajiny a městských vedut, s nimiž se v dílech Eduarda Milky setkáváme nejčastěji. Jsou to motivy nám důvěrně známé, které díky Eduardu Milkovi můžeme spatřit v novém světle.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 7. září 2019 v 15,00 hod. Úvodního slova se ujme sám autor výstavy a o hudební doprovod se na klasickou kytaru postará Patrik Czuczor.