Dny evropského dědictví v muzeu

Začíná: 16. 9. 2017 15:00
Končí: 16. 9. 2017 17:00
Typ události: Beseda

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci těchto dnů pořádány nejrůznější doprovodné akce na vyhlášené téma.  Letos je tímto tématem „Památky a příroda“.

Městské muzeum si pro vás v rámci této akce připravilo besedu Jiřího Šťastného s promítáním „Přírodní památky v Mimoni“, která proběhne 16. září 2017 v 15,00 hod.

16. září 2017 bude také od 13,00 a 17,00 hod. zdarma otevřen areál Božího hrobu, kterým vás provede průvodce.