POZVÁNKA na Zastupitelstvo města Mimoň dne 21.11.2019

Pozvánka na Zastupitelstvo města Mimoň dne 21.11.2019 od 16:30 hodin 04 a) Odepsání pohledávky-PULEC HŘEBČÍN MIMOŇ, s.r.o 04 b) Vypořádání částí pozemku-3857v k.ú. Mimoň-lokalita Smetanova 05 ZR_navýšení individ dotace_Junák 06 Vystoupení ze SMO ČR...

Přerušení dodávky el. proudu

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky el. proudu. Podívejte se, zda se přerušení týká vaší ulice ... Čtěte více...

Prodej známek na odpad 2020

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o prodeji známek na svoz komunálního odpadu na rok 2020. Čtěte více...

Výzvy k dotacím z rozpočtu města Mimoň pro rok 2020 od 11.11.2019

Přehled dotačních výzev pro rok 2020 + Výzvy - podrobně

Rekonstrukce ulice Okružní

V uplynulých dnech se připravil podklad pro pokládku asfaltu v ulici Okružní.

Humanizace Nádražní ulice v Mimoni

Část chodníku na levé straně v ulici Nádražní je již vyasfaltována. V první polovině Nádražní ulice se pokládá živice (asfalt). Práce na Humanizaci Nádražní ulice v...

Projekt: „Rozšíření a modernizace IS města Mimoň“

Projekt: „Rozšíření a modernizace IS města Mimoň“ Již jen poslední dny zkušebního provozu zbývají do dokončení dosud největšího dotačního projektu na rozvoj informačních systémů na našem úřadě s názvem ,,Rozšíření a modernizace informačních systémů...

Aktuality

Konference „Podpora pečujících osob a osob pozůstalých na Liberecku“

Organizace Klára pořádá již druhého setkání nad problematikou pečujících a pozůstalých na Liberecku. Konference je určena nejen pro pečující osoby, ale také pro sociální pracovníky, pracovníky sociálních služeb v přímé obslužné péči, úředníky úřadů práce, sociálních a zdravotnických odborů radnic a širokou veřejnost.

Kalendář akcí

Partnerská města