Soutěž Rozkvetlá okna a balkony 2017

Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města,
vyhlašuje X. ročník soutěže
Rozkvetlá okna a balkony 2017

Podmínky soutěže:
– soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15-ti let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň, Vranov, Srní Potok)
– přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství
– soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, e-mailová adresa: vitkova@mestomimon.cz
 
Přihláška k soutěži
 
– jsou vyhlášeny dvě kategorie:
I. okna a balkony samostatné (na snímku je jen okno/okna nebo balkon s květinovou výzdobou),
II. Okna a balkony s předzahrádkou (na snímku je okno/okna nebo balkon s předzahrádkou, s vchodem do domu, s terasou apod.)
– každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno na maximálně třech fotografiích a to pouze v jedné kategorii. Vybranou kategorii zvýrazní v přihlášce. V případě, že nebude uvedena, budou fotografie zařazeny podle skutečnosti.
– fotografie budou ve formátu 18 x 24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300Dpi
– fotografie musí být pořízeny v roce 2017
– na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky, v případě zaslání e-mailem budou fotografie popsány v příloze
– jeden snímek, který se bude účastnit internetové ankety, bude označen heslem „Internet“. V případě, že takto nebude označen žádný snímek, bude ze zaslaných fotografií jeden náhodně vybrán. Internetová anketa je společná pro obě kategorie.
– do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do 20.9.2017
– nevyžádané fotografie nebudou vraceny
– přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města
– Hlasování v internetové anketě: na oficiálních stránkách města budou zveřejněny na konci září anonymní fotografie, kterým bude možno udělit hlas.

Hodnocení, vyhlášení, předání a výše cen:
Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy skupiny schválených Radou města.
Vítěz internetové ankety bude vyhodnocen na základě došlých hlasů.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2017 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v mimoňském Zpravodaji.

Ceny stanovila Rada města Mimoně na svém zasedání usnesením čj.R17/458 ze dne 29.5.2017, a to ve výši:
Ceny:
I. kategorie II. kategorie
1. místo: 3 000,-Kč 1. místo: 3 000,-Kč
2. místo: 2 000,-Kč 2. místo: 2 000,-Kč
3. místo: 1 000,-Kč 3. místo: 1 000,-Kč
Vítěz internetové ankety 1 000,-Kč
věcné ceny v celkové hodnotě do 2000,- Kč

Jaroslava Vítková, DiS.
referentka odboru
výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

Tento článek byl zveřejněn v kategorii Doporučené, Informace, Kultura, sport a turistika, Město a úřad, Občan a podnikatel. Přečteno: 47x

Komentáře jsou zakázány.