Volby

VOLBY 2019 do Evropského parlamentu
Telefonní spojení do volebních místností

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Harmonogram

Odkaz na stránky Krajského úřadu LK
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2019-do-ep

Oznámení o zajištění služby dne 14.04.2019

Voličský průkaz + informace
Žádost o voličský průkaz – Mimoň
Plná moc pro převzetí voličského průkazu – Mimoň

Odvolání kandidáta: https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2019-do-ep/07-prohlaseni-o-vzdani-se-odvolani-kandidatury

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019, které je zveřejněno
ve Sbírce zákonů http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ a pod č. 132/2019 Sb. publikováno.

Vzhledem k tomu, že výsledky voleb do EP byly Státní volební komisí vyhlášeny sdělením ve Sbírce zákonů dne 28.5.2019, bude činnost OVK ukončena ve středu 12.6.2019

Komentáře jsou zakázány.