Volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny nás čekají na podzim letošního roku. Prezident musí termín voleb vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Předpokládá se, že letošní volby do sněmovny budou ve dnech 20. – 21. října 2017. Zákon říká, že lhůta pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začíná třicátým dnem před uplynutím volebního období a končí dnem jeho uplynutí.
Volit budeme standardně v pátek odpoledne (14–22 hod.) a v sobotu dopoledne (8–14 hod). I letos bude možné hlasovat s využitím volebních průkazů – více na http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volicske-prukazy.aspx.

Jak volili občané Mimoně v roce 2013?
Informace o přípravách voleb budeme pravidelně doplňovat
Eva Kolaříková, vedoucí správního odboru

 
Rozhodnutí prezidenta republiky
 
Harmonogram pro volby do Poslanecké sněmovny a některé další informace
 
Stálý seznam voličů je k dispozici k nahlédnutí na městském úřadu, budova A, 2.patro, dveře č. 104 – Podatelna, Evidence obyvatel.

Komentáře jsou zakázány.