Veřejné projednání navrhované studie regenerace sídliště Letná

Dne 25. 9. 2018 proběhlo v jídelně Gymnázia Mimoň veřejné projednání návrhu studie regenerace sídliště Letná v Mimoni. Projednání se zúčastnili obyvatelé sídliště Letná, starosta města František Kaiser a místostarosta města Ing. Stanislav Baloun.
Studii představili sami projektanti, Ing. Jiří Sobol a Ing. Dominik Šlajer, kteří přítomné občany seznámili s navrhovanými úpravami, vzešlé mimo jiné i z písemné ankety rozeslané mezi občany sídliště. Jednalo se o prvním zpracovaném návrhu regenerace sídliště a bylo možno vznést dotazy nebo připomínky, na které projektanti ihned reagovali a případné změny nebo doplnění si zaznamenávali a zakreslovali. Z tohoto projednání vzešel nový návrh, který bude projednávat vedení města, a po jeho schválení budou práce na dalším stupni projektové dokumentace pokračovat. Nový návrh řešení je přílohou tohoto článku. Většina připomínek se týkala parkovacích míst a chodníků na sídlišti, část byla věnována i zeleni a napojení na okolní zástavbu a okolní komunikace. Největší pozornost pak byla věnována prostoru hlavního vjezdu do sídliště směrem ke škole.
Dovolte mi tímto poděkovat ředitelce Gymnázia Mimoň Mgr. Ivaně Netušilové za významnou pomoc s organizací celé této akce.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
 
Regenerace sídliště Letná – SITUACE PARKOVACÍCH PLOCH
 

Tento článek byl zveřejněn v kategorii Doporučené, Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel. Přečteno: 162x

Komentáře jsou zakázány.