Úřední deska

RSS
Město a Městský úřad Mimoň - Ostatní

Město a Městský úřad Mimoň - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 7.11.2016  8.11.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Barvík Radim a Barvíková Kateřina [PDF 945kB]  Informace
 26.7.2016  27.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jiří Pittner, Libuše Pittnerová [PDF 329kB]  Informace
 21.7.2016  22.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jan Maslen, Petra Maslenová [PDF 320kB]  Informace
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň [PDF 374kB]  Ostatní
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s. [PDF 378kB]  Informace
 17.2.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Rozpočet na r. 2017 [PDF 74kB]  Rozpočet
 17.2.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Rozpočtový výhled na r. 2018-2019 [PDF 73kB]  Rozpočet
 17.2.2017  18.4.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr prodat obytný dům na adrese Nová č.p. 257, Mimoň v k.ú. Mimoň [PDF 325kB]  Nabídka
 15.2.2017  15.3.2017    Vyhlášení nálezu - Svazek klíčů [PDF 28kB]  Nález
 14.2.2017  14.3.2017    Vyhlášení nálezu - Mobilní telefon Nokia (starší typ - tlačítkový) [PDF 28kB]  Nález
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 1 Program v oblasti tělovýchovy a sportu [PDF 64kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 2 Program v oblasti tělovýchovy a sportu [PDF 63kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 4: Program v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže [PDF 64kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 3: Program v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže [PDF 65kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017- Výzva č. 5: Program v oblasti ochrana životního prostředí [PDF 64kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 6 : Program v oblasti požární ochrany [PDF 64kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 7: Program v oblasti sociální a zdravotní [PDF 64kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 8: Program protidrogových aktivit a prevence kriminality [PDF 63kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 9: Program v oblasti kultury a zájmové činnosti [PDF 64kB]  Výzva
 8.12.2016  9.3.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 10: Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň [PDF 65kB]  Výzva
 17.2.2017  7.3.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem [PDF 237kB]  Nabídka
 10.2.2017  27.2.2017    Usnesení z 3. zasedání Rady města Mimoň ze dne 06.02.2017 [PDF 240kB]  Usnesení
 10.2.2017  27.2.2017    Usnesení ze 4. mimořádného zasedání Rady města Mimoň ze dne 08.02.2017 [PDF 190kB]  Usnesení
 9.2.2017  24.2.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout prostor určený k podnikání v budově na p.č. 539 v k.ú. Mimoň [PDF 238kB]  Nabídka
 9.2.2017  24.2.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr změnit nájemní smlouvu na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v lokalitě U Hřebčína v k.ú. Mimoň [PDF 248kB]  Nabídka

Ostatní - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.8.2015  1.1.2024  MUMI 6449/2015  Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě a seznam nemovitostí [PDF 229kB]  Výzva
 10.2.2017  12.4.2017  MUMI 1050/2017  Usnesení o nařízení další elektronické dražby (dražební vyhláška) proti povinnému: Reil Václav [PDF 224kB]  Usnesení
 14.2.2017  7.4.2017  MUMI 1158/2017  Dražebník Radek Zahradník vyhlašuje el. dražbu - Ministrová Květoslava [PDF 518kB]  Dražební vyhláška
 14.2.2017  29.3.2017  MUMI 1140/2017  Usnesení - odročení dražebního jednání proti povinnému: Zlatníček Marek [PDF 297kB]  Usnesení
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - ÚÚP zveřejňuje Veřejnou vyhlášku: Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Mimoň [PDF 371kB]  Veřejná vyhláška
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  MěÚ Česká Lípa, stavební úřad ÚÚP zveřejňuje přílohu k VV: Územní plán Mimoň - Změna č. 1 [PDF 76kB]  Veřejná vyhláška
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  MěÚ Česká Lípa, stavební úřad ÚÚP zveřejňuje přílohu k VV: Územní plán Mimoň - Odůvodnění [PDF 193kB]  Veřejná vyhláška
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  MěÚ Česká Lípa, stavební úřad - ÚÚP zveřejňuje přílohu k VV: Základní členění [PDF 574kB]  Veřejná vyhláška
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  MěÚ Česká Lípa, stavební úřad ÚÚP zveřejňuje přílohu k VV: Hlavní výkres [PDF 1,009kB]  Veřejná vyhláška
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  MěÚ Česká Lípa, stavební úřad ÚÚP zveřejňuje přílohu k VV: Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF 561kB]  Veřejná vyhláška
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  MěÚ Česká Lípa, stavební úřad ÚÚP zveřejňuje přílohu k VV: Koordinační výkres [PDF 1,579kB]  Veřejná vyhláška
 3.2.2017  14.3.2017  MUMI 864/2017  MěÚ Česká Lípa, stavební úřad ÚÚP zveřejňuje přílohu k VV: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF 624kB]  Veřejná vyhláška
 2.2.2017  2.3.2017  MUMI 855/2017  ČR - Státní pozemkový úřad zveřejňuje nabídku pozemků k pronájmu [PDF 1,205kB]  Nabídka
 1.2.2017  25.2.2017    Město Bělá pod Bezdězem vyhlašuje výběrové řízení - referent Odboru rozvoje a majetku města MěÚ Bělá pod Bezdězem [PDF 695kB]  Výběrové řízení
 7.2.2017  23.2.2017  MUMI 973/2017  Rozhodnutí - povolení ke stavbě vodního díla: Mimoň, Nádražní, II. část - rekonstrukce kanalizace a vodovodu [PDF 226kB]  Rozhodnutí
 6.1.2017  22.2.2017  MUMI 145/2017  Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému - Jan Procházka, Petr Páv [PDF 124kB]  Usnesení
 6.1.2017  22.2.2017  MUMI 146/2017  Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému: Jana Doleželová [PDF 125kB]  Usnesení
 6.1.2017  22.2.2017  MUMI 147/2017  Usnesení - dražební vyhláška proti povinnému: Lenka Steklá [PDF 122kB]  Usnesení

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentáře jsou zakázány.