Úřední deska

RSS
Město a Městský úřad Mimoň - Ostatní

Město a Městský úřad Mimoň - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 22.3.2017  23.3.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kracíkovi Vladislav a Miriam [PDF 86kB]  Informace
 22.3.2017  23.3.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň [PDF 79kB]  Informace
 22.3.2017  23.3.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s. [PDF 86kB]  Informace
 7.11.2016  8.11.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Barvík Radim a Barvíková Kateřina [PDF 945kB]  Informace
 26.7.2016  27.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jiří Pittner, Libuše Pittnerová [PDF 329kB]  Informace
 21.7.2016  22.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jan Maslen, Petra Maslenová [PDF 320kB]  Informace
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň [PDF 374kB]  Ostatní
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s. [PDF 378kB]  Informace
 17.2.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Rozpočet na r. 2017 [PDF 74kB]  Rozpočet
 17.2.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Rozpočtový výhled na r. 2018-2019 [PDF 73kB]  Rozpočet
 21.2.2017  1.3.2018    Dne 17.02.2017 zveřejněný Střednědobý výhled rozpočtu (tj. Rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019) je v listinné podobě k nahlédnutí na sekretariátu Městského úřadu Mimoň. [PDF 17kB]  Informace
 25.4.2017  1.3.2018    Jednání Rady města Mimoň dne 27.3.2017 a dne 10.4.2017 - Změny rozpočtu [PDF 60kB]  Rozpočet
 15.5.2017  1.3.2018    Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 20.04.2017 - Změna rozpočtu [PDF 73kB]  Rozpočet
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 1 - II. kolo: Program v oblasti tělovýchovy a sportu [PDF 64kB]  Výzva
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 3 - II. kolo: Program v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže [PDF 65kB]  Výzva
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 5 - II. kolo: Program v oblasti ochrana životního prostředí [PDF 64kB]  Výzva
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoňj na rok 2017 - Výzva č. 6 - II. kolo: Program v oblasti požární ochrany [PDF 64kB]  Výzva
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 7 - II. kolo: Program v oblasti sociální a zdravotní [PDF 64kB]  Výzva
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 8 - II. kolo: Program protidrogových aktivit a prevence kriminality [PDF 63kB]  Výzva
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 9 - II. kolo: Program v oblasti kultury a zájmové činnosti [PDF 65kB]  Výzva
 17.5.2017  18.8.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2017 - Výzva č. 10 - II. kolo: Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň [PDF 65kB]  Výzva
 22.5.2017  22.6.2017    Vyhlášení nálezu: Klíč od vozu ŠKODA [PDF 16kB]  Nález
 18.4.2017  16.6.2017    Město Mimoň zveřejňuje prodat nemovitě věci (pozemky) v k.ú. Mimoň [PDF 469kB]  Nabídka
 23.5.2017  8.6.2017    Usnesení ze 14. mimořádného zasedání Rady města Mimoň ze dne 22.05.2017 [PDF 188kB]  Usnesení
 22.5.2017  7.6.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 2410 a část pozemku p.č. 2250/1 v k.ú. Mimoň [PDF 385kB]  Nabídka
 17.5.2017  5.6.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 540 v k.ú. Mimoň [PDF 708kB]  Nabídka
 17.5.2017  5.6.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 3116/1 v k.ú. Mimoň [PDF 539kB]  Usnesení
 17.5.2017  2.6.2017  MUMI 3396/2017  Výzva k odstranění nedostatků žádosti - ZOD Brniště a.s. [PDF 122kB]  Výzva
 17.5.2017  2.6.2017    Usnesení ze 13. zasedání Rady města Mimoň ze dne 15.05.2017 [PDF 244kB]  Usnesení
 28.4.2017  1.6.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr na odprodej nepotřebného majetku - Dláta - sochařské náčiní [PDF 541kB]  Nabídka

Ostatní - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.8.2015  1.1.2024  MUMI 6449/2015  Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě a seznam nemovitostí [PDF 229kB]  Výzva
 16.5.2017  28.6.2017  MUMI 3357/2017  Usnesení o odročení dražebního jednání - Giňa Valentín [PDF 78kB]  Usnesení
 16.5.2017  23.6.2017  MUMI 3356/2017  Usnesení o nařízení dražebního jednání - Stehlík Ladislav [PDF 124kB]  Usnesení
 23.5.2017  17.6.2017  MUMI 3552/2017  Město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovník [PDF 106kB]  Výběrové řízení
 25.4.2017  15.6.2017  MUMI 2831/2017  Usnesení o opakované dražbě - Večeřová Daniela [PDF 424kB]  Dražební vyhláška
 13.4.2017  8.6.2017  MUMI 2576/2017  Usnesení - dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovité věci - Crha Zdeněk [PDF 437kB]  Usnesení
 3.5.2017  3.6.2017  MUMI 3107/2017  ČR - státní pozemkový úřad nabízí pozemky k pronájmu [PDF 1,161kB]  Nabídka
 17.5.2017  2.6.2017  MUMI 3393/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Oprava živičného povrchu silnice - Svébořice, Mimoň [PDF 3,243kB]  Veřejná vyhláška
 18.5.2017  2.6.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2016 [PDF 700kB]  Informace
 18.5.2017  2.6.2017    Mikroregion Podralsko – Návrh: Závěrečný účet za rok 2016 [PDF 428kB]  Ostatní
 27.3.2017  31.5.2017  MUMI 2182/2017  Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Srní potok - rekonstrukce NN [PDF 586kB]  Oznámení
 27.4.2017  31.5.2017  MUMI 2972/2017  Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016  [PDF 235kB]  Informace
 15.5.2017  31.5.2017  MUMI 3337/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Ralská, Mimoň [PDF 3,127kB]  Veřejná vyhláška
 15.5.2017  31.5.2017  MUMI 3344/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Oprava živičného povrchu silnice Mimoň - Svébořice [PDF 4,384kB]  Veřejná vyhláška
 28.4.2017  29.5.2017  MUMI 2928/2017  Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 [PDF 99kB]  Veřejná vyhláška

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentáře jsou zakázány.