Úřední deska

RSS 

Zobrazit archiv úřední desky


Město a Městský úřad Mimoň - Ostatní

Město a Městský úřad Mimoň - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 4.10.2017  5.10.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25.09.2017 - V10Ž1/2017/II [PDF 1,682kB]  Informace
 27.9.2017  28.9.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 25.09.2017 [PDF 254kB]  Informace
 22.3.2017  23.3.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kracíkovi Vladislav a Miriam [PDF 86kB]  Informace
 22.3.2017  23.3.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň [PDF 79kB]  Informace
 22.3.2017  23.3.2020    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s. [PDF 86kB]  Informace
 7.11.2016  8.11.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Barvík Radim a Barvíková Kateřina [PDF 945kB]  Informace
 26.7.2016  27.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jiří Pittner, Libuše Pittnerová [PDF 329kB]  Informace
 21.7.2016  22.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jan Maslen, Petra Maslenová [PDF 320kB]  Informace
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň [PDF 374kB]  Ostatní
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s. [PDF 378kB]  Informace
 17.2.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Rozpočet na r. 2017 [PDF 74kB]  Rozpočet
 17.2.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Rozpočtový výhled na r. 2018-2019 [PDF 73kB]  Rozpočet
 21.2.2017  1.3.2018    Dne 17.02.2017 zveřejněný Střednědobý výhled rozpočtu (tj. Rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019) je v listinné podobě k nahlédnutí na sekretariátu Městského úřadu Mimoň. [PDF 17kB]  Informace
 25.4.2017  1.3.2018    Jednání Rady města Mimoň dne 27.3.2017 a dne 10.4.2017 - Změny rozpočtu [PDF 60kB]  Rozpočet
 15.5.2017  1.3.2018    Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 20.04.2017 - Změna rozpočtu [PDF 73kB]  Rozpočet
 7.6.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Závěrečný účet za rok 2016 [PDF 263kB]  Ostatní
 7.6.2017  1.3.2018    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mimoň za rok 2016 [PDF 6,672kB]  Ostatní
 12.6.2017  1.3.2018    Jednání Rady města Mimoň dne 15.05.2017 a dne 29.05.2017 - Změny rozpočtu [PDF 54kB]  Rozpočet
 11.7.2017  1.3.2018    Město Mimoň - Závěrečný účet 2016 (po schválení ZaMě dne 22.6.2017) [PDF 6,933kB]  Informace
 14.7.2017  1.3.2018    Změna rozpočtu: Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 22.6.2017 a Jednání Rady města Mimoň dne 26.6.2017 [PDF 79kB]  Rozpočet
 15.9.2017  1.3.2018    Změny rozpočtu 2017- Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017 a Jednání Rady města Mimoň dne 11.09.2017 [PDF 81kB]  Informace
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 1: Program v oblasti tělovýchovy a sportu [PDF 64kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 2: Program v oblasti tělovýchovy a sportu [PDF 58kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 3: Program v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže [PDF 59kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 4: Program v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže [PDF 59kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 5: Program v oblasti ochrany životního prostředí [PDF 58kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 6: Program v oblasti požární ochrany [PDF 58kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 8: Program protidrogových aktivit a prevence kriminality [PDF 57kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 9: Program v oblasti kultury a zájmové činnosti [PDF 59kB]  Výzva
 27.9.2017  28.12.2017    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2018 - výzva č. 10: Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň [PDF 59kB]  Výzva
 3.10.2017  30.11.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr prodat obytný dům na adrese Nová č.p. 257, Mimoň [PDF 299kB]  Nabídka
 11.10.2017  10.11.2017    Vyhlášení nálezu - finanční hotovost nalezena v supermarketu TESCO [PDF 16kB]  Nález
 21.9.2017  3.11.2017    Záměr města Mimoň prodat část pozemku p.č. 1530/1 v k.ú. Mimoň za účelem výstavby nové garáže a parkovacího místa [PDF 246kB]  Nabídka
 13.10.2017  30.10.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout ideální 1/3 pozemku p.č. 3750/1 v k.ú. Mimoň [PDF 513kB]  Nabídka
 11.10.2017  27.10.2017    Usnesení z 27. zasedání Rady města Mimoň ze dne 09.10.2017 [PDF 247kB]  Usnesení
 9.10.2017  25.10.2017  MUMI 5763/2017  Územní rozhodnutí o umístění stavby: Humanizace Nádražní ulice v Mimoni [PDF 255kB]  Rozhodnutí
 4.10.2017  20.10.2017    Usnesení z 26. mimořádného zasedání Rady města Mimoň ze dne 03.10.2017 [PDF 190kB]  Usnesení
 2.10.2017  18.10.2017    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  [PDF 70kB]  Oznámení
 2.10.2017  18.10.2017    Oznámení o době a místě konání Místního referenda v Mimoni [PDF 496kB]  Oznámení
 2.10.2017  18.10.2017    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 723 a část pozemku p.č. 1626 v k.ú. Mimoň [PDF 469kB]  Nabídka

Ostatní - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.8.2015  1.1.2024  MUMI 6449/2015  Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě a seznam nemovitostí [PDF 229kB]  Výzva
 13.9.2017  16.11.2017  MUMI 6168/2017  Usnesení - dražební vyhláška proti povinné: Ječná Marta [PDF 220kB]  Usnesení
 9.10.2017  25.10.2017  MUMI 6864/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Rekonstrukce průjezdních úseků komunikace II. třídy II/270 - ulice Lužická a Pertoltická [PDF 1,162kB]  Veřejná vyhláška
 5.10.2017  23.10.2017  MUMI 6794/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: přechodná úprava provozu při stavbě vodovodní přípojky pro objekt č.p. 580 v Mimoni [PDF 574kB]  Veřejná vyhláška
 2.10.2017  18.10.2017  MUMI 6595/2017  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II. třídy II/270 [PDF 533kB]  Veřejná vyhláška

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentáře jsou zakázány.