Úřední deska

RSS
Město a Městský úřad Mimoň - Ostatní

Město a Městský úřad Mimoň - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 26.7.2016  27.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jiří Pittner, Libuše Pittnerová [PDF 329kB]  Informace
 21.7.2016  22.7.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jan Maslen, Petra Maslenová [PDF 320kB]  Informace
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň [PDF 374kB]  Ostatní
 27.1.2016  28.1.2019    Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s. [PDF 378kB]  Informace
 19.7.2016  18.10.2016    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2016 - Výzva č. 7 - II. kolo - Program v oblasti kultury a zájmové činnosti [PDF 54kB]  Výzva
 19.7.2016  18.10.2016    Rada města Mimoň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2016 - Výzva č. 8 - II. kolo - Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň [PDF 54kB]  Výzva
 22.8.2016  7.9.2016    Usnesení z 19. zasedání Rady města Mimoň konané dne 15.08.2016 [PDF 254kB]  Usnesení
 27.7.2016  5.9.2016    Město Mimoň zveřejňuje záměr prodat část pozemku p.č. 64/1 v k. ú. Vranov pod Ralskem [PDF 223kB]  Nabídka
 17.8.2016  5.9.2016    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout na dobu neurčitou sklepní prostor č. 84, lokalita Křížový Vrch v k.ú. Mimoň [PDF 165kB]  Nabídka
 18.8.2016  5.9.2016  MUMI 4711/2016  Územní rozhodnutí o umístění stavby - \"Dětské hřiště Pertoltice pod Ralskem\", na pozemcích pč. 594/1 708 v k.ú. Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem [PDF 486kB]  Rozhodnutí
 19.8.2016  4.9.2016    Zasedání zastupitelstva města Mimoň č. 7/2016 [PDF 280kB]  Pozvánka
 18.8.2016  3.9.2016    Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout na dobu neurčitou nemovité věci v katastrálním území Mimoň: část pozemku pč. 1057, zastavená plocha a nádvoří [PDF 284kB]  Nabídka
 18.8.2016  3.9.2016    Město Mimoň zveřejňuje záměr prodat nemovité věci v katastrálním území Mimoň: části pozemku pč. 3322, pč. 3321, pč. 3325, pč. 3441 [PDF 267kB]  Nabídka
 17.8.2016  2.9.2016     Město Mimoň zveřejňuje záměr pronajmout na dobu neurčitou volný sklepní prostor č. 84, lokalita Křížový Vrch v k. ú. Mimoň [PDF 309kB]  Nabídka
 25.7.2016  25.8.2016    Město Mimoň zveřejňuje záměr změnit nájemní smlouvy na pronájem prostorů sloužících k podnikání (nebytových prostorů) v lokalitě U Hřebčína v k.ú. Mimoň [PDF 347kB]  Nabídka

Ostatní - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 21.8.2015  1.1.2024  MUMI 6449/2015  Výzva pro vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě a seznam nemovitostí [PDF 229kB]  Výzva
 5.8.2016  27.10.2016  MUMI 5786/2016  Exekuční úřad Klatovy - Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (el. dražby) - Gertruda Gurová [PDF 169kB]  Usnesení
 5.8.2016  12.10.2016  MUMI 5773/2016  Usnesení o nařízení elektronické sražby (dražební vyhláška) [PDF 222kB]  Usnesení
 23.8.2016  5.10.2016  MUMI 6085/2016  Usnesení o nařízení dražebního jednání (el. dražba) - po zůstaviteli Ladislav Stehlík [PDF 124kB]  Dražební vyhláška
 23.8.2016  19.9.2016  MUMI 6083/2016  Usnesení - dražební vyhláška - Jiří Pospíchal [PDF 78kB]  Usnesení
 19.7.2016  16.9.2016    Výběrové řízení - ředitel Technických služeb města, příspěvková organizace (Jablonné v Podještědí) a vyhlášení konkursu na ředitele ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí [PDF 2,578kB]  Výběrové řízení
 10.8.2016  10.9.2016  MUMI 5873/2016  Usnesení - dražební vyhláška - povinný Levý Petr [PDF 86kB]  Usnesení
 9.8.2016  9.9.2016  MUMI 5838/2016  Usnesení - Dražební vyhláška - povinný Bělohlávek Stanislav [PDF 135kB]  Usnesení
 19.4.2016  7.9.2016  MUMI 2867/2016  Usnesení o nařízení elektronické dražby - dražební vyhláška - Šácha Josef [PDF 106kB]  Usnesení
 3.8.2016  3.9.2016  MUMI 5743/2016  Státní pozemkový fond - nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu [PDF 1,387kB]  Nabídka
 14.7.2016  1.9.2016  MUMI 5232/2016  Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 4 územního plánu Mimoň - výroková část, výkres základního členění, výkres veřejně prospěšných staveb [PDF 11,546kB]  Veřejná vyhláška
 14.7.2016  1.9.2016  MUMI 5232/2016  Veřejná vyhláška - Návrh změny č. 4 územního plánu Mimoň - část odůvodnění, text odůvodnění, koordinační výkres, výkres záborů ZPF [PDF 12,904kB]  Veřejná vyhláška
 21.7.2016  27.8.2016  MUMI 5356/2016  Usnesení - Dražební vyhláška - dražba movitých věcí v Autoservisu Škarpa, U Hřebčína 547, Mimoň - povinný Paturov Anatolij [PDF 128kB]  Usnesení
 29.7.2016  27.8.2016  MUMI 5648/2016  Usnesení - dražební vyhláška na dražbu movité věci Škoda Fabia na adrese Autoservis Škarpa, U Hřebčína, Mimoň - povinný: Stejskal David [PDF 77kB]  Usnesení
 12.7.2016  26.8.2016  MUMI 5149/2016  Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - Kropáček Karel [PDF 325kB]  Usnesení
 9.8.2016  25.8.2016  MUMI 5858/2016  Dražební vyhláška - veřejná dražba nemovité věci - Tichý Václav, Tichá Milena [PDF 1,558kB]  Dražební vyhláška

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.

Komentáře jsou zakázány.