Program nejbližšího zasedání zastupitelstva města

Program bude zveřejněn v měsíci červnu 2018.

Komentáře jsou zakázány.