Povolení provozu výherních hracích přístrojů

Základní informace
Zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.
Vydání povolení
– Základní povolení – § 85 a násl. ZHH – o vydání povolení rozhoduje Ministerstvo financí
– Povolení k umístění herního prostoru – § 97 a násl. ZHH – rozhoduje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet
– Ohlášení – § 105 a násl. ZHH – se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována
Správní poplatek
– Povolení k umístění herního prostoru 4 000,– Kč
– Změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500,– Kč
Na kterém úřadu
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Kde, s kým a kdy
Finanční odbor, Městský úřad Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň
Správce poplatku : Nina Židlická
Úřední hodiny : pondělí + středa 8.00 – 17.00 hod.
Právní předpis a související předpisy
Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH)
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
Zákon č. 188/2016 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (změnový zákon)

Komentáře jsou zakázány.