XI. ročník soutěže: Rozkvetlá okna a balkony 2018

Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města, vyhlašuje XI. ročník soutěže
Rozkvetlá okna a balkony 2018

Podmínky soutěže:
– soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15-ti let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň, Vranov, Srní Potok)
– přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství
– soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, e-mailová adresa: vitkova@mestomimon.cz 
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Přihláška

– pro potřeby soutěže je potřeba udělit souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
– v případě, že souhlas nebude udělen, soutěžícímu nebude moci být předána případná výhra ani věcný dar
jsou vyhlášeny dvě kategorie:
I. okna a balkony samostatné (na snímku je jen okno/okna nebo balkon s květinovou výzdobou),
II. Okna a balkony s předzahrádkou (na snímku je okno/okna nebo balkon s předzahrádkou, s vchodem do domu, s terasou apod.)
– každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno na maximálně třech fotografiích a to pouze v jedné kategorii. Vybranou kategorii zvýrazní v přihlášce. V případě, že nebude uvedena, budou fotografie zařazeny podle skutečnosti.
– fotografie budou ve formátu 18 x 24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300Dpi
– fotografie musí být pořízeny v roce 2018
– na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky, v případě zaslání e-mailem budou fotografie popsány v příloze
– jeden snímek, který se bude účastnit internetové ankety, bude označen heslem „Internet“. V případě, že takto nebude označen žádný snímek, bude ze zaslaných fotografií jeden náhodně vybrán. Internetová anketa je společná pro obě kategorie.
do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do 21.9.2018
– nevyžádané fotografie nebudou vraceny
– přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň a ke stažení na webových stránkách města
– Hlasování v internetové anketě: na oficiálních stránkách města budou zveřejněny na konci září anonymní fotografie, kterým bude možno udělit hlas.

Hodnocení, vyhlášení, předání a výše cen:
Hodnocení proběhne neveřejně, a to 7 členy poroty.
Vítěz internetové ankety bude vyhodnocen na základě došlých hlasů.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2018 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v mimoňském Zpravodaji.

Ceny stanovila Rada města Mimoně na svém zasedání usnesením čj.R18/…. ze dne 16.7.2018, a to ve výši:
Ceny:
I. kategorie II. kategorie
1. místo: 3 000,-Kč 1. místo: 3 000,-Kč
2. místo: 2 000,-Kč 2. místo: 2 000,-Kč
3. místo: 1 000,-Kč 3. místo: 1 000,-Kč
Vítěz internetové ankety 1 000,-Kč
věcné ceny v celkové hodnotě do 2000,- Kč

Jaroslava Vítková, DiS.
referentka odboru výstavby, dopavy,
zemědělství a ŽP

Tento článek byl zveřejněn v kategorii Doporučené, Informace, Město a úřad, Občan a podnikatel. Přečteno: 51x

Komentáře jsou zakázány.