Příspěvek do Mimoňského zpravodaje

Název životní situace
Příspěvek do Mimoňského zpravodaje

Základní informace

Možnost publikovat v Mimoňském zpravodaji, který je vydáván v nákladu 800 výtisků a vydáván na distribučních místech (trafiky apod.) zdarma:

 • Prodejna COOP – Sídliště pod Ralskem
 • Zmrzlinárna Ralsko – Sídliště pod Ralskem
 • Městská knihovna – Svébořická ulice
 • Trafika Chlubna – Husova ulice
 • Cukrárna Sutr – Mírová ulice
 • Traficon – Mírová ulice
 • Mimoňská komunální – Mírová ulice
 • Elektro Rampas – Mírová ulice
 • Městský úřad – podatelna v 1. patře
 • Trafika Klazar – nám. 1. máje
 • Městské muzeum – V Lukách
 • Trafika Bozadžieva – Letná

100 ks se rozesílá do okolních obcí, knihoven apod. Vychází 11 čísel ročně (v létě dvojčíslo).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Státní orgány, právnické a fyzické osoby, které mají zájem publikovat v Mimoňském zpravodaji.

Podmínky a postup

 • Zaslání příspěvku do uzávěrky zpravodaje
 • Uvedení kontaktních údajů: jméno, adresa, telefon, příp. e-mail
 • Zveřejnění příspěvku projedná redakční rada zpravodaje
 • V případě, že se redakční rada rozhodne příspěvek nezveřejnit, je autorovi příspěvku zasláno vyjádření
 • Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět jazykové korektury a drobné redakční a formální změny
 • Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit u příspěvku komentář nebo poznámku
 • Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění v případě, kdy znění příspěvku odporuje etickým zásadám, je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo poškozuje něčí dobré jméno
 • Redakce si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění v případě, že došlé příspěvky přesahují možný rozsah stran daného čísla nebo obsah příspěvku neodpovídá zaměření periodika

Na kterém úřadu

Mimoňský zpravodaj – redakce, Mírová 120, 471 24 Mimoň

Tel.: 487 805 003

E-mail: knihovna@mestomimon.cz

Kde, s kým a kdy

Městská knihovna Mimoň, Svébořická 309. Tel.: 487 805 003, knihovna@mestomimon.cz
Lenka Proboštová
Ing. Helena Jakešová

Infocentrum Mimoň, V Lukách 101, 471 24 Mimoň. Tel.: 725 854 377, infocentrum@mestomimon.cz


Potřebné doklady a podklady

Dokumenty vyrobené v těchto programech:

 • CorelDraw verze (texty v křivkách)
 • Adobe Acrobat

Obrázky (rozl. min. 300dpi) v těchto formátech:

 • tif (může být LZW komprese)
 • eps
 • bmp
 • png
 • jpg (pouze kvalitní – uložit s malou kompresí)

Média, na kterých můžete vyrobené dokumenty přinést nebo poslat:

 • USB Flash disk
 • CD nebo DVD
 • zaslat e-mailem (do 5 MB velikosti dat)

Formuláře

Žádné

Poplatky

Žádné

Lhůty a termíny

Uzávěrka je nejpozději 15. den každého předchozího měsíce.

Vyřídit elektronicky

Elektronicky lze zaslat podklady na adresu knihovna@mestomimon.cz nebo infocentrum@mestomimon.cz

Právní předpis

Zákon č.46/2000Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Reg.č.MK ČR E 11265.

Opravné prostředky

Řeší se po dohodě individuálně v redakci.

Za správnost odpovídá – obecně

Odbor kultury MěÚ Mimoň

Komentáře jsou zakázány.