Napište nám

Zde se můžete ptát na vše, co Vás zajímá.

303 komentářů na stránce Napište nám

 1. Jaromír Plíva

  Dobrý den našel jsem to to usneseni s dubna 2017:
  11. Návrh na ocenění města Mimoně za rok 2016
  Z17/42
  Návrh na ocenění města Mimoně za rok 2016
  Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000
  Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení ceny města Mimoň. Seznam jednotlivců,
  právnických osob či kolektivů je přílohou tohoto usnesení.
  Hlasování:
  pro 9 (F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, M. Steinfest,
  R. Zubko, Bc. Slavík, Mgr. Konopiský, MUDr. Frýdová)
  proti 4 (Mgr. Krousová, P. Král, PhDr. Balek, MUDr. Štaňko)
  zdržel se 3 (Ing. Ráček, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier)
  – usnesení bylo přijato?????????
  Po zhlédnutí záznamu z jednání zastupitelstva kde jsem hned upozornil, že toto usnesení nebylo přijato je vidět, že jsem měl pravdu pač zde byli dva návrhy a to jak přednesl starosta hlasovat am blok o všech dohromady a návrh p. Krále hlasovat jednotlivě. Při hlasování bylo hlasováno o prvním návrhu a to hlasovat am blok , který prošel 9 hlasy. O vlastním hlasování a usnesení už žádné hlasování neproběhlo. Jak je možné, že v usnesení je uvedeno, že bylo odsouhlaseno?

  • Administrator_1

   Dobrý den,

   na dubnovém jednání Zastupitelstva města ve věci projednání materiálu: ,,Návrh na ocenění města Mimoně za rok 2016“ bylo jednáno následovně:
   1. Člen návrhové komise přečetl předkladatelem materiálu navržené usnesení, tj. komplexní návrh na ocenění všech vybraných osob dle přílohy usnesení – en bloc (usnesení na přílohu odkazovalo)
   2. pan starosta objasnil důvody pro udělení ocenění,
   3. proběhla diskuse zastupitelů k předloženému materiálu
   4. pan starosta uzavřel diskusi s tím, že bude hlasováno o návrhu „en bloc“, protože dle Jednacího řádu ZM se hlasuje nejprve o předloženém (en bloc ) návrhu, který byl již přečten. Tento návrh byl 9 hlasy schválen v předloženém znění. O jiném návrhu tak již bylo bezpředmětné hlasovat.
   Sekretariát starosty

   • Jaromír Plíva

    Milí administratore děkuji Vám za odpověď, ale musím konstatovat, že nemáte pravdu prosím koukněte se na záznam člen návrhové komise v čase 1.13.32až50 přečetl návrh usnesení bez toho, aby tam byla zmínka o způsobu hlasování! je tam jen odkaz na seznam oceněných v příloze. V čase 1.13.58 doplnil starosta “ dám navrch na hlasování am blok (to znamená, že hlasování am blok není součástí navrhovaného usnesení). Pán král podal navrch hlasovat jednotlivě. V čase 1.29.04 začíná hlasování a starosta pronese máme tady dva návrhy (to znamená dva návrhy na způsob hlasování, nikoliv na navržené usnesení o kterém se podle jednacího řádu hlasuje přednostně!!) hlasujeme o prvním návrh. Ano tento návrh prošel a zde má proběhnout hlasování o navrženém usnesení am blok, které neproběhlo proto je toto usnesení neplatné (a je třeba hlasovat znovu. Doporučuji provést konzultaci s vaším právníkem, aby nebylo ocenění a hlavně finanční prostředky na toto ocenění použité do budoucna napadnutelné. Prosím o zaslaní přílohy k tomuto usnesení na můj email.

   • markus1992@seznam.cz

    No jo, Jaromír nedostal ocenění, toho asi „vadí“. Marek

   • Jaromír Plíva

    markus jako, že jsem chtěl další…ddd

 2. Šimon Kraus

  Dobrý den. Jelikož nebyla zodpovězena má připomínka ze dne 22.4.2017 dovoluji si jí zde napsat znovu: „Mohl bych se prosím zeptat kde jsou tedy k dispozici 4 hřiště 3 na malou kopanou, 2 streetball a jedno s posilovacími prvky? A skatepark bych, spolu s dalšími přáteli, jistě také uvítal, protože dojíždění do skateparku v České Lípě je únavné. Navíc do skateparku můžou i jezdci na BMX, bruslaři a koloběžkaři. A myslím že je jich/nás zde dohromady dost. Ještě mám dotaz na to, jak se pozná větší zájem ze strany dětí a náctiletých? Děkuji.“ V připomínce jsem citoval z odpovědi pana Pavla Škubala. Děkuji.

 3. Jindřich

  Dozvíme se někdy, na co se máme těšit na Den města?

  • Administrator_1

   Dobrý den,
   plakát s programem na Den města by měl být k vidění od konce května 2017.
   Odbor kultury

 4. Jitka

  Dobrý den,
  měla bych dotaz a s tím spojenou prosbu. Na Slovanech si to mladí majitelé silných vozidel a motocyklů pletou se závodní dráhou, bylo by možné, umístit na silnici před souvislou zástavbou aspoň jeden zpomalovací retardér?
  Děkuji

  • Administrator_1

   Vážená paní Jitko,
   Váš požadavek není ojedinělý. Nelze však vyhovět všem žadatelům o umístění retardérů, respektive dopravních zařízení Z 12 příčný práh. Při umisťování jak dopravních značek, tak dopravního zařízení se klade důraz na účelnost, tzn. že se smějí užívat dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Z uvedených důvodů jsou retardéry umisťovány na frekventovaných komunikacích a sídlištích, zejména u škol a školek. Pokud není domluva možná, doporučujeme Vám obrátit se na městskou či státní policii, které dbají na dodržování pravidel silničního provozu.
   Jiří Jech
   ref. odboru výstavy, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň

 5. Jaromír Mayer

  Dobrý den,
  prosím o informaci, kdy konečně zodpovíte otázku, proč nejsou materiály k jednání Zastupitelstva města Mimoně veřejně ke stažení na webu města?
  Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *