Napište nám

Zde se můžete ptát na vše, co Vás zajímá.

Hájek

Dobrý den, prosím o zkontrolování stavu stromů ve Vranovské aleji. Některé větve jsou suché a hrozí jejich pád na cestu. Rovněž by chtěli opravit podpěry nově vysazených stromků a pouvažovat o zřízení odpadkových košů se sáčky.
Děkuji

Dobrý den,
Kontrola aleje bude provedena do konce týdne. Podle zjištění bude zvolen další postup. Pokud si myslíte, že je nějaký strom přímo ohrožující, kontaktujte přímo mě.
O zřízení odpadkových košů se sáčky v aleji se zatím neuvažuje.

Jaroslava Vítková, DiS.
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

Novotný

Dobrý den. Koncem června měla být dokončena akce ,, oprava zámeckého mostu“. Je opravdu dokončena ? Kolik stála tato oprava?

Dobrý den p. Novotný, celá akce stála do 300 tis.Kč. Cena byla vysoutěžena a je zveřejněna na našich web. stránkách. Most byl opravdu dokončen do konce června 2019, ale byly nalezeny závady a nedostatky, a proto dnes 03.07.2019 je kontrolní den. Děkujeme za Váš zájem o současné dění v Mimoni, ale Vaše otázky by spíše měly směřovat do minulosti, z jakého důvodu se musel nyní most opravovat a proč někdo občanům tvrdil, že je vše v pořádku, i když se po mostě chodit bez problémů nedalo. Ale na to byste se musel zeptat bývalého úředníka MěÚ (který zde již nepracuje),… Číst vice »

Škubal

Pan Novotný se mnou o uvedené akci města mluvil, jelikož mu to nedalo, tak se zeptal. Když už se mě snažíte vtáhnout do diskuze, měl byste si informace ověřit než je vypustíte do éteru. Uvedenou akci jsem měl na starosti jen částečně, vlastní most dělal můj předchůdce. Měl jsem na starost až navazující část nátoku, ale i kontrolních dnů a prohlídek mostu jsem se účastnil, dále jsem měl na starosti dotaci. Nebudu čekat, až to vytáhnete, za most byly uděleny dvě pokuty. První byla chybou zhotovitele a bylo za ní provedeno náhradní plnění (chodník a parkovací záliv na Fučíkově náměstí).… Číst vice »

Nevím, pane Škubale, proč si na sebe vztahujete tuto akci, já jsem uvedl pouze „bývalého úředníka“ a tím jsem myslel pana Schlaucha, který celou akci dozoroval a kvůli této akci také skončil, neboť zde byla pochybení. Vůbec jsem Vás do žádné diskuze nevtahoval, nevím, kde jste to vzal. Písemné stížnosti žádné nebyly, ale občané si chodili stěžovat i Vám a stěžovali si mně nejen občané, ale i ostatní zastupitelé, ale chápu, že Vy to nevíte, protože jste po mostě asi moc nechodil, když tu nebydlíte. Prosím, řekněte mi, kde jsem Vás jmenoval, že jste za to mohl Vy, já jsem… Číst vice »

M.S.

Dobrý den vážení.
Na městě Mimoň nepracuji více jak 8 let a neodešel jsem kvůli zámeckému mostu. Prosím, nezatahujte mou osobu do Vašich bojů proti komukoli. Děkuji

Novotný

Dobrý den. Můžete stanovisko NPÚ k ukončení ,, opravy dlažby mostu“ poskytnout ? Obávám se totiž, že po ,,opravě“ je dlažba a schůdnost daleko horší než před ,, opravou“. A po deštích se jistě objeví závady a problémy v daleko větším rozsahu.

Dobrý den p. Novotný,
po prvních deštích bude provedena kontrola znovu a nedodělky, které se objeví budou opraveny.
Po roce bude s firmou provedena opět kontrola, tak jak je dáno ve smlouvě. Po mostě se dle našeho názoru chodí lépe, ale to musí především posoudit občané, kteří po něm chodili a chodí a ne ti , kteří po něm nechodili. Ale Vaše tvrzení, že schůdnost je daleko horší než před „opravou“ je pouze Váš subjektivní názor.
Dne 11.07.2019 zde byla kontrola od NPÚ a byli spokojeni a vše bude uvedeno v protokolu.

Petr Král
starosta

Škubal

Děkuji za Vaši odpověď, která postačuje k tomu, abych dospěl k následujícímu závěru. Nejsem vztahovačný, ale z Vaší odpovědi panu Novotnému vyplynulo, že tím bývalým úředníkem jednoznačně myslíte mě. Nic proti, kdybych Vám ve své reakci nenapsal, kdo za uvedenou akci zodpovídal, tak byste si na mého bývalého kolegu ani nevzpomněl. Mimochodem důvodem jeho odchodu nebyl most, ale na to se zeptejte paní tajemnice. Mrzí mě, že se Vám ho podařilo zatáhnout do této diskuze, ale za to jsem se mu omluvil. Jen pro formu, za první pochybení, které jsem popsal v mém příspěvku, jsem byl paní tajemnicí potrestán já,… Číst vice »

Dobrý den p. Škubale, velmi se mýlíte i s panem Novotným. NPÚ po celou dobu stavby vše hlídal a vše je řádně evidováno ve spisech a jak jsem se již zmínil v předchozí odpovědi, včera byla akce ukončena a NPÚ sepsal zprávu o kontrole stavby. To je od Vás hezké, že jste si vzpomněl, že se jedná o „komunikaci“ (kterou jste s bývalým panem starostou uzavřeli květináči a tudíž tato komunikace přestala tomuto účelu sloužit – vjezd vozidel záchranné služby atd.). Já jsem se v té době domníval, že uzavírka byla schválena přísl. odborem v České Lípě, ale bohužel tomu… Číst vice »

lenka

Dnes jsem zahlédla čištění spár mezi dlažebními kostkami na ostrůvku u Penny .Udělalo mi to mechanické čištění velkou radost ,oproti postřikům Rondapem ,který je karcinogenní je to příjemná změna.

bitzer

Teď ještě něco udělat s těmi bezdomovci.

Dobrý den,

problémy s bezdomovci se průběžně řeší, tato lokalita je kontrolována, ale pokud na veřejných prostranstvích osoby nepopíjí alkohol nebo se nedopouští výtržností, tak nedochází k porušování zákona a vyhlášky města. Zdržování se bezdomovců v prostorách OD Tesco je v kompetenci pracovníků OD.

Petr Král
starosta města

Helena

Dobrý den, vzhledem k velkým teplotám by bylo velice vhodné zřídit alespoň na náměstí tzv. pítka. Občané a turisté by se zde mohli osvěžit, napít a naplnit své lahve pitnou vodou. Jako to je u muzea a v jiných městech. Jenomže když je muzeum zavřené, tak se tam nikdo nedostane.

Dobrý den,
o této věci město Mimoň prozatím neuvažuje.

Petr Král
starosta města

pulprd

mělo by..

Xxxxxxxx

Dobrý den,
kde se prosím nachází celé (i upravované znění) směrnice rady města 2/2019? Nejde nikde dohledat…
Děkuji.

Dobrý den,
Směrnice jsou vnitřním předpisem organizace, z tohoto důvodu nejsou zveřejňovány, slouží pro postup zaměstnanců. Pokud máte zájem, zastavte se v kanceláři č. 103 (M. Kabeš) a směrnice vám určitě bude předložena k nahlédnutí.

Děkuji za váš zájem.

S pozdravem
Bc. Matyáš Kabeš

Xxxxxxxx

Tato směrnice se týká současného veřejného prodeje dřeva občanům a nesmí být zveřejněna? Podivné….

Vážený pane/paní,

Nikde nebylo psáno, že se nesmí zveřejnit, ale že se interní předpisy většinou nezveřejňují. Pokud tedy máte zájem nahlédnout do tohoto interního předpisu, zastavte se u mě v kanceláři č. 103. Případně se neskrývejte pod anonym a může vám být směrnice zaslána.

Bc. Matyáš Kabeš, Dis.
vedoucící správního odboru

Michaela

Dobrý den,
v kalendáři akcí hudební skupiny Mirai jsme našli, že 22.6.2019 bude na slavnostech města Mimoň. Syn se moc těší a již někdy od února to má napsané v kalendáři. Ale nějak stále nemohu najít tuto akci ve Vašem kulturním kalendáři. Bude něco nebo ne?
Děkuji. Michaela

Dobrý den,
skupina Mirai bude vystupovat 22.6.2019 na Dnech města. Upoutávka na tuto akci běží v aktualitách na stránkách města a do kulturních akcí pro tento měsíc jsme informaci již také přidali. Děkujeme za upozornění.