Volby

autor: | 9. května 2018

Kontakt na pracovníky pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Mimoň

Volby do Zastupitelstev krajů 2020
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů
Vyhláška k zákonu o volbách do zastupitelstev krajů
Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev krajů

Informace Krajského úřadu Libereckého kraje
Informace Českého statistického úřadu – výsledky voleb

Žádost o vydání voličského průkazu – volby do zastupitelstva
kraje

Plná moc pro převzetí voličského průkazu
„Delegačenka“ pro volby do zastupitelstva kraje

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020
Zákon o volbách do Parlamentu ČR
Vyhláška k zákonu o volbách do Parlamentu ČR
Přehled termínů a lhůt pro volby do Parlamentu ČR

Odkaz na stránky Městského úřadu Česká Lípa – registračního úřadu

Žádost o vydání voličského průkazu – volby do Parlamentu ČR
Plná moc pro převzetí voličského průkazu
„Delegačenka“ pro volby do Parlamentu ČR