Základní informace k pronájmu nebytových prostor

Nabídka nebytových prostor z majetku města Mimoň pro podnikatelské účely se zveřejňuje na úřední desce. Postup pronájmu nebytového prostoru se řídí Směrnicí č. 9/2008 a Směrnicí o pronajímání nebytových prostor z majetku města Mimoň schválenou Zastupitelstvem města dne 9. 9. 1999.
Pronájem nebytového prostoru může být vyvolán nabídkou města nebo požadavkem právnických či fyzických osob.
Zájemce o pronájem nebytového prostoru – osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku – si podá na odbor správy majetku MěÚ písemnou žádost a spolu s ní doloží následující přílohy:

  • kopii oprávnění k podnikání
  • podnikatelský záměrNa základě podané žádosti včetně požadovaných příloh rozhodne Rada města o pronájmu nebytového prostoru zájemci.


Nabídka nebytových prostor

Nabídku volných nebytových prostor si můžete prohlédnout zde.
Dále je nabídka nebytových prostor zveřejňována na internetových stránkách www.mitel-tv.cz a na nástěnce na odboru správy majetku (Mírová 121, Mimoň).Související předpisy

Směrnice č. 9/2008 – Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí
Směrnice o pronajímaní nebytových prostor v majetku města Mimoň
Směrnice č. 6/2010 – na pronájem Domu kultury Ralsko
Směrnice na pronájem Letního kina

Komentáře jsou zakázány.