Volné byty v majetku města

Nabídka volných bytů

Nabídku volných bytů města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. určených k pronájmu si můžete prohlédnout ZDE.

Volné byty, které jsou přidělovány na základě jiné směrnice a je třeba doložit jiné formuláře, než u běžného výběrového řízení – v současné době nejsou v nabídce.

Termíny výběrových řízení na volné byty v roce 2018 zde.

Dále je nabídka volných bytů zveřejňována na internetových stránkách www.mitel-tv.cz, na úřední desce Města Mimoň, na nástěnce na odboru správy majetku Mírová 121 Mimoň a na nástěnce ve vestibulu MK a.s. Mírová 76, Mimoň.

Fotografie nabízených nemovitostí.

 

Obecné informace

Nabídka volných bytů Města Mimoně a Mimoňské komunální a.s. je zveřejňována společně a průběžně se upravuje podle uvolňovaných bytů.

Postup pronájmu volných bytů z majetku Města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. (dále jen MK a.s.) se řídí Směrnicí rady města Mimoň číslo 2/2014.

 

Pravidla pro přidělování bytů

Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – si podá na odbor správy majetku MěÚ vyplněný Dotazník s přílohami dle Směrnice 2/2014. Na základě podaného Dotazníku rozhodne Rada města o přidělení bytu zájemci, čímž vyslovuje souhlas s účastí zájemce ve výběrovém řízení na pronájem volného bytu.

 

Výběrové řízení na volné byty

Výběrové řízení na volné byty se koná vždy poslední pracovní středu v měsíci  v 10.00 hod. na MěÚ Mimoň, Mírová 120, v zasedací místnosti ve II patře budovy. Zápis do výběrového řízení je vždy od 9.45 hod. Výběrového řízení se smí zúčastnit žadatelé, kteří mají platný výpis z jednání Rady Města, která dala souhlas s přidělením bytu.

 

Formuláře

Potřebné formuláře jsou k dispozici na bytovém oddělení Městského úřadu Mimoň v Mírové ulici čp. 121, nebo ke stažení níže.
Žádost o byt (pdf) (doc)

 

Související předpisy

Směrnice č.7/2015 – Zásady pro pronájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň
Pravidla pro pronajímání bytů č. 2/2018
Směrnice č.3/2018 – Domovní řád

Komentáře jsou zakázány.