Reality nabízené společnostmi s majetkovou účastí města

Nabídka volných bytů

Nabídku volných bytů Mimoňské komunální a. s. a města Mimoň určených k pronájmu si můžete prohlédnout ZDE.

Volné byty, které jsou přidělovány na základě jiné směrnice a je třeba doložit jiné formuláře, než u běžného výběrového řízení – v současné době nejsou v nabídce.

Dále je nabídka volných bytů zveřejňována na internetových stránkách www.mitel-tv.cz, na úřední desce Města Mimoň a na nástěnce ve vestibulu Mimoňské komunální a.s. Mírová 76, Mimoň.

 

Obecné informace

Nabídka volných bytů Města Mimoně a Mimoňské komunální a.s. je zveřejňována společně a průběžně se upravuje podle uvolňovaných bytů.

Postup pronájmu volných bytů z majetku Města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. (dále jen MK a.s.) se řídí Směrnicí rady města Mimoň číslo 2/2014.

 

Pravidla pro přidělování bytů

Zájemce o přidělení bytu – osoba starší 18 let – si podá na odbor správy majetku MěÚ vyplněný Dotazník s přílohami dle Směrnice 2/2014. Na základě podaného Dotazníku rozhodne Rada města o přidělení bytu zájemci, čímž vyslovuje souhlas s účastí zájemce ve výběrovém řízení na pronájem volného bytu.

 

Výběrové řízení na volné byty

Výběrové řízení na volné byty se koná vždy poslední pracovní středu v měsíci  v 10.00 hod. na MěÚ Mimoň, Mírová 120, v zasedací místnosti ve II patře budovy. Zápis do výběrového řízení je vždy od 9.45 hod. Výběrového řízení se smí zúčastnit žadatelé, kteří mají platný výpis z jednání Rady Města, která dala souhlas s přidělením bytu.

 

Formuláře

Potřebné formuláře jsou k dispozici na bytovém oddělení Městského úřadu Mimoň v ulici Mírová 121 a ve vestibulu Mimoňské komunální a.s. v ulici Mírová 76, Mimoň, nebo ke stažení níže.

Formuláře ke směrnici č. 2014-13

 

Související předpisy

Směrnice č.7/2015 – Zásady pro pronájem a užívání bytů ve vlastnictví města Mimoň
Směrnice č.13/2014 – Pravidla o pronajímání bytů
Směrnice č.6/2013 – Domovní řád

Komentáře jsou zakázány.