Program nejbližšího zasedání zastupitelstva města

Program bude zveřejněn v měsíci červnu 2017.

Komentáře jsou zakázány.