Zastupitelstvo

Členové Zastupitelstva města Mimoň
Termíny jednání
Usnesení
Jednací řád Zastupitelstva města Mimoň, schválen usnesením Zastupitelstva města Mimoň ze dne 22.12.2016
Program nejbližšího zasedání zastupitelstva města
Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města Mimoň

Na základě rozhodnutí starosty jsou materiály pro jednání Zastupitelstva města Mimoň zveřejňovány zde:
Materiály pro jednání Zastupitelstvo města Mimoň (22.06.2017)

Materiály pro jednání Zastupitelstvo města Mimoň (07.09.2017)

Komentáře jsou zakázány.