Dotace

Vyhlášení II. kola výzev na rok 2017 z Dotačního fondu města Mimoň
Vyhlášení II. kola výzev na rok 2017
VÝZVA Č. 1 – II. kolo
VÝZVA Č. 3 – II. kolo
VÝZVA Č. 5 – II. kolo
VÝZVA Č. 6 – II. kolo
VÝZVA Č. 7 – II. kolo

RADA MĚSTA MIMOŇ SCHVÁLILA DNE 07.12.2016 VYHLÁŠENÍ VÝZEV NA ROK 2017 Z DOTAČNÍHO FONDU MĚSTA MIMOŇ:

Výzva č. 1 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 2 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 3 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 4 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 5 – PROGRAM V OBLASTI OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výzva č. 6 – PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Výzva č. 7 – PROGRAM V OBLASTI SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

Výzva č. 8 – PROGRAM PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY

Výzva č. 9 – PROGRAM V OBLASTI KULTURY A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Výzva č. 10 – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ

 

 

Dotační fond města Mimoň

1.  Statut Dotačního fondu města Mimoň, vice zde.

2. Pravidla pro poskytování dotací z programu, více zde.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Žádost o dotaci z programu města Mimoň – pdf, doc.

Příloha č. 3 – Vyúčtování dotace z programu města Mimoň – pdf, doc.

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného z programu – pdf, doc.

Příloha č. 5 – Zásady pro poskytování dotací na podporu výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň (katastr Mimoň a Vranov pod Ralskem)

žádost o poskytnutí dotace na podporu výstavby rodinných domů – pdf, doc.

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

3. Pravidla pro poskytování individuálních dotací, více zde.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Žádost o individuální dotaci

Příloha č. 3 – Vyúčtování individuální dotace

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného individuální dotací

Příloha č. 5 – Veřejnoprávní smlouva

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

ROK 2016

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Jan a Petra Maslenovi

Veřejnoprávní smlouva – Jiří a Libuše Pittnerovi

Veřejnoprávní smlouva – Radim a Kateřina Barvíkovi

ROK 2017

Veřejnoprávní smlouva – Vladislav a Miriam Kracíkovi

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

 

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ ZA ROK 2016

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ ZA ROK 2017

 

Komentáře jsou zakázány.