Město a úřad

Nové funkce informačních systémů na našem úřadě

Již jen poslední dny zkušebního provozu zbývají do dokončení dosud největšího dotačního projektu na rozvoj informačních systémů na našem úřadě s názvem ,,Rozšíření a modernizace informačních systémů Města Mimoň“ z dotační výzvy č. 28 z IROP, reg. Č. projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003158.

Přečíst celý článek >>

Komentáře jsou zakázány.

Vánoční výlet pořádaný MěÚ Mimoň

To, že se naše oddělení věnuje preventivním akcím, není nic nového. Pořádáme i výlety pro děti z Mimoně a okolí. Letos jsme se rozhodli uspořádat ještě třetí výlet a pozvali jsme celkem 14 dětí do Liberce.

Přečíst celý článek >>

Komentáře jsou zakázány.

Výběrové řízení – Ředitel/ka společnosti Mimoňská komunální, a.s.

http://www.mitel-tv.cz/article/reditel-ka-spolecnosti-mimonska-komunalni-a-s

Přečíst celý článek >>

Komentáře jsou zakázány.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že dne 12.12.2018 je oddělení rodiny a sociálních záležitostí MěÚ Mimoň mimořádně UZAVŘENO.

Přečíst celý článek >>

Komentáře jsou zakázány.

Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu města Mimoň na rok 2019

http://mestomimon.cz/mesto-a-urad/dotace/
Zahájení příjmu žádostí: 19.11.2018
Ukončení příjmu žádostí: 19.12.2018 do 17:00 hod.

Přečíst celý článek >>

Komentáře jsou zakázány.

Komentáře jsou zakázány.