Seniorský program

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni srdečně zve m i m o ň s k é   s e n i o r y,

na filmovou komedii T E O R I E   T Y G R A

KDY?        ÚTERÝ 22.11.2016 od 15,00 hod.

více zde .

 

 

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni připravila dne 13.10.2016 zájezd pro seniory.

V dopoledních hodinách jsme dorazili do Dobrovic, kde jsme spojili prohlídku Dobrovického muzea s prohlídkou průmyslového závodu cukrovaru Tereos TTD, včetně vnitřních prostor. Seznámili jsme se se zpracováním cukrové řepy a postupem při výrobě cukru.

V muzeu jsme se seznámili s expozicí cukrovarnictví, jejímž hlavním cílem je představit historii výroby cukru v českých zemích od prvopočátků. K vidění bylo různé ruhy homolí, kostky, kubesy. Dozvěděli jsme se, co je to melasa či sirob a seznámili jsme se s významnými osobnosti tohoto odvětví. Nahlédli jsme i do cukrovarské laboratoře.

Expozici lihovarnictví nám představila tradici českého lihovarnictví, jehož počátky spadají do 14. století. Seznámili jsme se nejen s typy lihovarů od ovocných palíren až po průmyslové lihovary, ale i s jejich výrobky. V expozici jsou znázorněny jednotlivé vývojové fáze výroby lihu, ale také samotné výrobní postupy.

Expozice řepařství nás provedla vývojem pěstování cukrové řepy v českých zemích, které začalo před více než 200 lety. Seznámili jsme se s přírodními podmínkami pro růst cukrovky, vzorky osiv, modely řepy, se způsoby sklizně, s metodami šlechtění a světovým významem výroby řepného osiva.

Odpoledne jsme navštívili letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavy, které je pojmenováno po mladoboleslavském průkopníkovi Metoději Vlachovi, který jako první Čech sestrojil letadlo vlastní konstrukce, poháněné automobilovým motorem a sám na něm v roce 1912 vzlétl.

Zájezd se vydařil a senioři prožili pěkný den.

Mgr. V. Böhmová, tajemnice komise

 

 

Komise pro občanské záležitosti Městského úřadu Mimoň

pořádá zájezd pro seniory

Dne 13. 10. 2016 – více zde.

 

 

Taneční odpoledne pro seniory

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň pořádala dne 21.09.2016 v Domě kultury Ralsko od 15:00 do 18:00 hod. tradiční taneční odpoledne. K poslechu a tanci hrála skupina Vivasong Víti Vávry.

WP_20160921_004

Na tanečních odpoledních se nehraje jen klasika v podání dechovky, ale návštěvníci tanečního odpoledne s přehledem zvládali např. i Disco, Rock and Roll. Do tance se všichni obuli opravdu s velkým elánem, chutí a vzešlo z toho příjemné odpoledne s hezkými písničkami, tancem a veselou náladou.

Bylo to příjemné odpoledne strávené ve společnosti lidí, kteří se umějí pobavit.

Poslední tóny zazněly a nastalo závěrečné loučení se skupinou Vivasong Víti Vávry. Budeme se opět těšit na krásné taneční odpoledne, které Komise pro občanské záležitosti bude pořádat v roce 2017. Taneční odpoledne pořádané Komisí pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni se konají na jaře a na podzim a vstup na tato taneční odpoledne jsou zdarma.

WP_20160921_013

Mgr. V. Böhmová , tajemnice komise

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni připravila dne 28.06.2016 zájezd pro seniory.

V dopoledních hodinách jsme dorazili do Chrámu chmele a piva. Chrám chmele a piva je zábavným, poučným komplexem, který svými kořeny sahá do tradice světoznámého chmelařského regionu na severu Čech, v něm se nachází Labyrint, Chmelový maják, Erbovní síň. Labyrint je umístěn v budově historického chmelového skladu. V Labyrintu na nás čekala cesta mezi chmelovými žoky plná překvapení. V této části expozici se ukrýval vzácný poklad regionu.DSCN0626

Chmelový maják je dominantou celého areálu chmelařských technických památek. Ve střední části věže je umístěn unikátní výtah s 3D projekcí. Shlédli jsme v něm ojedinělou animaci, která je úvodní částí prohlídky celého komplexu. Z vyhlídkové věže jsme měli výborný rozhled na Žatec a okolí.

Erbovní síň nám připomněla bohatou historii rodů pěstitelů a obchodníků s chmelem a slavné tradice Žatecké chmelařské oblasti pod zobrazením obecními a městskými znaky.

DSCN0630

Součástí turistického areálu Chrám chmele a piva je Chmelařské muzeum Žatec, které se nachází v prostorách bývalého skladu a balírny chmele. S výstavní plochou 4000 m2 je největší expozicí svého druhu na světě. Sbírky představují vývoj chmelařství od středověku do současnosti a umožňuje návštěvníkům načerpat veškeré informace o historii i současnosti pěstování chmele.  Samotné Chmelařské muzeum Žatec je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století.

DSCN0662

DSCN0642

Součástí areálu Chrám chmele a piva je restaurant U Orloje. Restaurant u Orloje je vystavěn ve starém chmelovém skladu, čemuž odpovídá i interiér restaurace. Uvnitř restaurantu je umístěn malý pivovar. Mohli jsme tak na vlastní oči vidět, jak se vaří pivo tradičním českým způsobem z místních surovin.

PHOT0022

Po obědě jsme zavítali do Regionálního muzea K. A. Polánka. Muzeum K. A. Polánka je umístěno v budově bývalé městské nemocnice. Jako městské muzeum slouží budova od roku 1939. Žatecké muzeum nese jméno Karla Aloise Polánka, který se v roce 1925 přistěhoval do Žatce a stal se zde prvním správcem Českého menšinového muzea, které po Mnichově a nacistické okupaci v roce 1939 zaniklo a jeho sbírky, spolu se sbírkami Německého městského muzea, se přesunuly do budovy v Husově ulici, kde sídlí dodnes. Muzeum nabízí několik stálých expozic. Nejstarší z nich je Pravěk středního Poohří, kde lze spatřit archeologické nálezy od nejstarší doby kamenné až po ranný středověk. K vidění je i část žateckého stříbrného pokladu nalezeného v roce 1937. Dále pak Historický a Urbanistický vývoj města Žatce přibližující vývoj města Žatce od roku 1004 až do konce 19. století, expozice Kabinet chmelových známek. Nejmladší a nejmodernější expozicí je Žatecký stroj času, která byla veřejnosti zpřístupněna na konci roku 2012. Interaktivní výstava za pomoci tabletu zpřístupňuje velkou část historických fotografií Žatce, které jsou doplněny QR kódy.

V přízemí budovy muzea probíhala výstava pod názvem: Na Mayovky nejen v máji. Na výstavě připravené ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea v Praze a Muzeem Města Ústí nad Labem jsou prezentována především česká vydání knih Karla Maye ze sbírky Milana Tužila z Loun. Expozice je doplněna předměty, které byly inspirovány životem indiánských kmenů – viděli jsme zde např. týpí, totem, kanoe, talismany,  ale i oděv, zbraně a ozdoby.  A nechybí ani pozdější reflexe Mayova díla v populární kultuře – připomínka filmových adaptací příběhů  o dobrodružstvích Old Shatterhanda a jeho pokrevního bratra, slavného náčelníka Apačů Vinnetoua, či v současnosti již sběratelská záležitost –  figurky indiánů a kovbojů.

PHOT0023

DSCN0666

Naše cesta následně vedla na Státní zámek Stekník, který patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách. Od roku 1997 prochází celkovou rekonstrukcí.

Štěstí nám přálo, sluníčko nám hřálo. Na vydařený zájezd do Žatce budeme dlouho vzpomínat.

WP_20160628_049 – kopie

Mgr. V. Böhmová

Tajemnice komise

_____________________________________________________________

 

Taneční zábavy pro seniory

Adresa: Dům kultury Ralsko, nám. ČSL armády 173, Mimoň

Pořádány 1x měsíčně ve středu – viz kalendář akcí.


Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace

Pražská 273/1, Mimoň

e-mail: dumduch.mimon@volny.cz

www.ddmimon.cz

Ředitel: Ing. Jiří Tichý 487 864 669

Domov pro seniory, pečovatelská služba a nabídka kompenzačních pomůcek domácí zdravotní péče.


Centrum pro seniory

Adresa: Sídliště pod Ralskem 636, Mimoň (Bývalé prostory CHANOS)

Centrum pro seniory je místo pro setkávání a trávení volného času seniorů z města a okolí. Je zde otevřeno každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod. Pravidelně se v centru koná cvičení na rehabilitačních míčích a cvičení pro ZTP. Návštěvníci zde mají možnost připojení k internetu, hrát stolní hry, využít posezení s občerstvením a venkovní atrium. Každý měsíc se zde konají různé akce např.: grilování, Vánoční besídky, Jarní slavnosti, cestovatelské přednášky s promítáním fotografií, besedy a jiné. Prostory Centra pro seniory využívají některé místní spolky a kluby k pravidelným setkáváním (Svaz Diabetiků, Spolek pro historii Mimoně, spolek vojenských veteránů). Možnost pronájmu prostor po předchozí domluvě.

Kontakt: Ing. Jiří Tichý 487 864 669


Univerzita třetího věku

Konzultační středisko Městské muzeum Mimoň viz zde

Adresa: V Lukách 101, Mimoň

www.e-senior.cz

www.muzeummimon.cz

Noví zájemci se vždy mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem v Městské knihovně Mimoň (knihovna@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea.

Od 8. února 2016  začíná nový kurz „Barokní architektura v Čechách“

Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma (cena kurzu je individuální dle zvoleného tématu a pohybuje se v rozmezí 200 až cca 400 Kč). Jde tedy o kolektivní domluvu.

Samotný kurz probíhá tak, že účastníci společně shlédnou ve zvolené místnosti každých 14 dní natočené přednášky. Po každé přednášce se předpokládá kontaktní osobou řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.  Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím e-mailové komunikace v prostředí UV3V portálu zaslat lektorovi, který do předem stanoveného termínu zašle odpovědi (e-mail: jakesova@mestomimon.cz).

Časový prostor následujících 14ti dnů může každý buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností Pokud má účastník problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, konzultační středisko nabídne možnost konzultací. Pokud je pro seniora vyhovující tištěná podoba přednášky, může studovat z připraveného textu (sylabu).

Své znalosti si senior může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném) testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned ověřit. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

Kdo může studovat:

  • Osoby se statutem důchodce
  • Invalidní důchodce bez rozdílu věku
  • Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní)

 Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:

  • účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny (omluva možná 2 x, nutno samostatného doplnění přednášky)
  • minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky – počet vypracování testů je neomezený
  • samostatně vypracovaný závěrečný test – jen jedna možnost vypracování závěrečného testu

Nepovinně:

  • vypracování eseje na dané studované téma
  • účast na Závěrečném semináři – promoci

Ukončení semestru

Po splnění daných studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.)

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť senior nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

Informace o proběhlých akcích pro seniory naleznete na dalších stránkách:

Komentáře jsou zakázány.