Informace pro občany – uzavření sběrného dvoru

Upozorňujeme občany, že ve dnech 5. – 10. 8. 2019 bude sběrný dvůr uzavřen.
 
Po tuto dobu zde nebude žádný náhradní kontejner, nevozte a neodkládejte u oplocení žádný odpad.
Pokud zde budou odpady odloženy, bude se jednat o založení černé skládky.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 

Jaroslava Vítková, DiS.
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

Tento článek byl zveřejněn v kategorii Informace, Město a úřad, Městské reality, Občan a podnikatel. Přečteno: 56x

Komentáře jsou zakázány.