Informace o zahájení rekonstrukce školy Pod Ralskem

Začátkem měsíce května byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci ZŠ Pod Ralskem, konkrétně pavilonu pro první stupeň Luční 530 a pavilonu 653, kde je umístěno zázemí školy a jedna bytová jednotka. Důvodem plánované rekonstrukce je značně nevyhovující stav obou pavilonů. Ve výběrovém řízení, které bylo ukončeno na konci loňského roku, zvítězila liberecká stavební firma SYBAN s.r.o., která zakázku bude realizovat. Celková cena zakázky by měla dosáhnout hodnoty 19,5mil.Kč. V průběhu rekonstrukčních prací dojde k zateplení a opravě střech, zateplení fasády a výměny oken a vstupních dveří, dále také opravě topení, hygienických zařízení, elektrických instalací, vzduchotechniky a venkovních úprav. Součástí dodávky je také pořízení nábytku do dvou nově vzniklých tříd, družiny, sborovny a šaten. V prostoru mezi oběma pavilony, který se vyzdívkou uzavře, vznikne zázemí pro učitele – zejména sborovna. Celá akce je rozdělena na několik etap tak, aby byl co nejméně narušen chod školy. V měsíci květnu byly již zahájeny práce na západní části pavilonu Luční 530, kde bude umístěna školní družina a následně budou započaty práce na pavilonu Luční 653, kde budou umístěny nové šatny. V měsíci červnu pak bude uvolněn školou pavilon prvního stupně, aby bylo možno práce v prostorách, kde jsou umístěny třídy, ukončit v čase prázdnin a výuka mohla být v září zahájena již v nově zrekonstruovaných prostorách. Od měsíce září budou probíhat závěrečné úpravy – konečná úprava fasády a také venkovní úpravy včetně osazení herních prvků. Veškeré práce by měly být dle smlouvy o dílo ukončeny a předány do 30. 11. 2017.

Ing. Jaroslav Filek
vedoucí Odboru rozvoje města

Tento článek byl zveřejněn v kategorii Doporučené, Informace, Město a úřad. Přečteno: 122x

Komentáře jsou zakázány.