DOTACE POSKYTNUTÉ

RADA MĚSTA MIMOŇ SCHVÁLILA DNE 15.10.2018 USNESENÍM R18/808 VYHLÁŠENÍ VÝZEV NA ROK 2019 Z DOTAČNÍHO FONDU MĚSTA MIMOŇ:

 

Výzva č. 1 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 2 – PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Výzva č. 3 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 4 – PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výzva č. 5 – PROGRAM V OBLASTI OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Výzva č. 6 – PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Výzva č. 7 – PROGRAM PROTIDROGOVÝCH AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY

Výzva č. 8 – PROGRAM V OBLASTI KULTURA A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Výzva č. 9 – PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ

 

Dotační fond města Mimoň

1. Statut Dotačního fondu města Mimoň, vice zde., aktualizovaný statut ze dne 14.12.2017
 
2. Pravidla pro poskytování dotací z programu, více zde.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Žádost o dotaci z programu města Mimoň – pdf, doc.

Příloha č. 3 – Vyúčtování dotace z programu města Mimoň – pdf, doc

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného z programu – pdf, doc.

Příloha č. 5 – Zásady pro poskytování dotací na podporu výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň (katastr Mimoň a Vranov pod Ralskem)

žádost o poskytnutí dotace na podporu výstavby rodinných domů – pdf, doc.

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 
3. Pravidla pro poskytování individuálních dotací, více zde.

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Žádost o individuální dotaci

Příloha č. 3 – Vyúčtování individuální dotace

Příloha č. 4 – Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného individuální dotací

Příloha č. 5 – Veřejnoprávní smlouva

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

ROK 2016

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Jan a Petra Maslenovi

Veřejnoprávní smlouva – Jiří a Libuše Pittnerovi

Veřejnoprávní smlouva – Radim a Kateřina Barvíkovi

ROK 2017

Veřejnoprávní smlouva – Tomáš Petruk a Dana Petruková

Veřejnoprávní smlouva – Martin Štrumfa a Dana Štrumfová

Veřejnoprávní smlouva – Vladislav a Miriam Kracíkovi

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

ROK 2018

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mimoň

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Darovací smlouva – KOMPAKT spol. s.r.o.

Darovací smlouva – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – LAMPA, z.s.

2019
Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Miroslav Samek

Veřejnoprávní smlouva – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mimoň

Veřejnoprávní smlouva – Jaroslava Horáčková

Veřejnoprávní smlouva – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.

Veřejnoprávní smlouva – Pavla a Pavel Krejčíkovi

Veřejnoprávní smlouva – Vladimír Harasevič

Veřejnoprávní smlouva – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
 
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ ZA ROK 2016

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ ZA ROK 2017

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA MIMOŇ ZA ROK 2018

Dotace podpořené z rozpočtu Libereckého kraje
V roce 2017 podpořil Liberecký kraj ze svého dotačního fondu oblasti požární ochrany naši jednotu požární ochrany. Celkem získalo město Mimoň 314.873,10 Kč. Jednalo se o dotaci investičního charakteru, ze které byla zakoupena přenosná motorová stříkačka a elektrická sušící skříň. Další dotací z Fondu Libereckého kraje byla dotace neinvestičního charakteru, která posloužila k nákupu osobních ochranných prostředků pro hasiče.

Komentáře jsou zakázány.